Stare civilă

on-line

Depunere on-line acte căsătorie

În contextul instituirii prin Decretul nr.195/2020 a stării de urgenţă pe teritoriul  României, ca urmare a Radiogramei D.E.P.A.B.D.nr.3220473/27.03.2020, în ceea ce priveşte oficierea căsătoriei în această perioadă vă comunicăm că declaraţiile de căsătorie însoţite de documentele prevăzute de lege se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail a stării civile stareacivilabeius@yahoo.com  ca urmare a programării on-line /telefonice a datei si orei încheierii căsătoriei.

Data depunerii declaraţiei de căsătorie este data transmiterii on-line a declaraţiei urmând ca data oficierii căsătoriei să fie după 10 zile.

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna şi declaraţia de căsătorie în faţa ofiţerului de stare civilă.

Pe perioada instituirii stării de urgenţă nu se acordă dispensele prevăzute laart 24 alin 2 si 3 şi art 27 alin 2 din Lg 119/1996.

 

Alăturat vă comunicăm documentele necesare oficierii căsătoriei:

 

-carte de identitate( original si copie)

-certificate de naştere (original si copie)

-certificate medicale prenupţiale (valabil 14 zile)

-sentinţă de divorţ definitive sau certificate de divorţ dacă este cazul

-certificat de deces al fostului soţ( dacă este cazul)

-copie buletine 2 martori

Acte necesare

De completat si trimis la adresa de mai sus.

Servicii on-line

Află mai multe informații