Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 12.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante de  execuție de referent clasa III grad asistent  (1 post)- Compartiment Parcări  și consilier clasa I grad asistent (1 post) -Compartiment Parcări

Nr. 10.125/12.09.2022.

 

 

Proces verbal de afisare

 

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat în data de 12.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante de  execuție de referent clasa III grad asistent  (1 post)- Compartiment Parcări  și consilier clasa I grad asistent (1 post) -Compartiment Parcări

 

 

 

In conformitate cu prevederile art.60 al.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Funcția publică de execuție vacantă: referent clasa III grad asistent  (1 post)- Compartiment Parcări

 

Nr.crt. Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei scrise Observații
 1. 8311/25.07.2022 4.33 respins

  

2 8646/02.08.2022 66.80 admis

 

Funcția publică de execuție vacantă:  consilier clasa I grad asistent (1 post) -Compartiment Parcări      

 

Nr.crt

 

 

Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei scrise Observații
1 8648/02.08.2022 53 admis
2 8867/05.08.2022 74.33 admis

 

 

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidatii nemultumiti pot face contestatie,in

termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Beiuș, str.Samuil Vulcan nr.16,sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Candidații declarați ,,admiși,, la proba scrisă se vor prezenta la proba de interviu în data de 16.09.2022, ora 11 ,la sediul Primăriei municipiului Beiuș,str.Samuil Vulcan nr.16.

Afisat azi 12.09.2022  ora 15 la sediul Primariei Municipiului Beius.

 

 

 

 

Comisia de concurs