RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECŢIA POPULAŢIEI PE TIMPUL CANICULEI-MĂSURI SPECIFICE PENTRU EVITAREA APARIŢIEI STRESULUI TERMIC LA ANIMALE ÎN PERIOADELE CANICULARE

RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECŢIA POPULAŢIEI PE TIMPUL CANICULEI

 

 • Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);
 • Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 00-18.00;
 • Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;
 • Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);
 • Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;
 • Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;
 • Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;
 • Nu consumaţi alcool (inclusiv bere) – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;
 • Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;
 • Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
 • Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;
 • Creaţi un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
 • Persoanele care suferă de diferite afecţiuni îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;
 • Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

 

Anexa nr. 2 la HCJSU nr. 4 din 21.07.2023

 

MĂSURI SPECIFICE PENTRU EVITAREA APARIŢIEI STRESULUI TERMIC LA ANIMALE ÎN PERIOADELE CANICULARE

 

Având în vedere obligaţiile proprietarilor/ deţinătorilor de animale de a implementa şi asigura, în perioadele caniculare şi secetoase, programe şi măsuri speciale care să prevină manifestarea unor efecte nedorite la adresa sănătăţii animale, prin apariţia stresului şi respectiv a şocului termic, pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării animalelor se recomandă următoarele:

 

 1. Proprietarii şi deţinătorii de animale trebuie să:
  1. asigurefacilităţi corespunzătoare de adăpostire a animalelor, care să asigure atât protecţie faţă de acţiunea directă a razelor solare, cât şi condiţii de microclimat ( temperatură, umiditate, ventilaţie) cât mai aproape de cerinţele fiziologice ale speciei de animale deţinute/ exploatate;
  2. asigure buna funcţionare a instalaţiilor de climatizare, hrănire şi adăpare folosite la exploatarea animalelor, prin verificarea, mentenanţa periodică de calitate, şi respectiv asigurarea sistemelor de rezervă (generatoare de curent, pompe de apă, ventilatoare) în special în cazul exploatării intensive a animalelor;
  3. evite sau să limiteze în intervalul orar 10.00 – 00, folosirea animalelor la activităţi care presupun eforturi fizice, cu precădere în cazul animalelor de povară şi sau tracţiune;
  4. asigure pentru animalele exploatate pepăşune zone de umbrire corespunzătoare, respectiv surse de apă şi hrană suficiente;
  5. asigure cantităţi suficiente de apă potabilă şi de furaje, corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
  6. să inspecteze regulat animalele şi facilităţile de hrănire, adăpare şi furajare, şi să anunţe de urgenţă medicul veterinar asupra orice modificare comportamentală sau a stării de sănătate a animalelor deţinute, respectiv orice scădere a consumului de hrană sau apă observate la nivelul exploataţiei;
  7. să evite menţinerea animalelor în spaţii sau incinte închise (mijloace de transport, containere etc), cu expunere directă la acţiunea razelor solare, fără asigurarea condiţiilor de microclimat şi a unor cantităţi de apă suficiente
 2. Transportatorii de animale trebuie să:
  1. să transporte animalele într-un mod care să nu le provoace răni sau suferinţe inutile;
  2. să evite transportul animalelor la ore cu temperaturi crescute din timpul zilei, transporturile urmând a fi efectuate în perioade răcoroase, în timpul nopţii sau la primele ore ale dimineţii, de regulă pe trasee care includ porţiuni de drum umbroase sau din zone montane mai răcoroase;
  3. se asigure că echipamentele de microclimat ale mijlocului de transport sunt în parametri tehnici de funcţionare, pentru a asigura un interval termic de 5-30 °c pe toată perioada transportului, iar animalele au la dispoziţie surse suficiente de

apă potabilă;

 1. să verifice prognozele meteorologice pe întregul traseu astfel încât să prevină expunerea animalelor la condiţii extreme, iar planificarea călătoriei să se realizeze astfel încât călătoria să se finalizeze în cel mai scurt timp posibil;
 2. să reducă, în perioadele cu temperaturi ridicate în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică a animalelor, densitatea maximă autorizată de încărcare a acestora, respectiv să întocmească şi să deţină planuri de intervenţie pentru situaţii de urgenţă;
 1. Autorităţile publice locale trebuie să:
  1. deţină o evidenţă a tuturor efectivelor de animale exploatate la nivelul unităţii administrative, inclusiv a animalelor aflate în transhumanţă, sau în tabere de vară, a proprietarilor sau deţinătorilor acestora şi să informeze periodic populaţia privind măsurile generale de prevenire a urmărilor efectelor caniculei la nivelul unităţii administrative;
  2. asigure un management corespunzător privind identificarea generatorilor de deşeuri, respectiv de colectare şi neutralizare a deşeurilor cu risc biologic;
  3. să asigure şi să organizeze locuri prestabilite pentru retragerea sau mutarea animalelor în situaţii excepţionale ( incendii etc)
 2. Informaţii privind necesarul zilnic de apă. Necesarul zilnic de apă potabilă ce trebuie asigurat unui animal, diferă în funcţie în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică, şi se încadrează în următoarele valori/recomandări pentru specie/ cantitate/zi: vaci – lapte/ 38 – 52 litri; bovine/ 38 litri; cabaline/ 20 – 45 litri; porcine/ 4 -5 litri; ovine/ 6 litri; păsări – curte I 0,5Iitri.

 

Anexa nr. 3 la HCJSU nr. 4 din 21.07.2023

 

MĂSURI DISPUSE LA NIVELUL COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 1. Organizarea serviciului de permanenţă la sediul primăriilor;
 2. Organizarea de misiuni de patrulare la nivelul A. T., cu ocazia cărora se vor transmite mesaje de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de caniculă;
 3. Intensificarea acţiunilor cu caracter preventiv si operativ din responsabilitatea serviciilor voluntare pentru situaţii ele urgenţă;
 4. Amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor şi de adăpostire a populaţiei semnalizate corespunzător astfel încât să fie identificate cu uşurinţă de populaţie, dotate cu aer condiţionat şi apă potabilă care să fie distribuită gratuit;
 5. Asigurarea funcţionării continue a sistemului centralizat de distribuire a apei şi asigurarea necesarului de apă;
 6. Asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau urmare a avarierii acestora;
 7. Identificarea prin compartimentele de specialitate sau/şi cu sprijinul ONG-urilor şi voluntarilor a persoanelor vulnerabile şi monitorizarea acestora;
 8. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază; Desfăşurarea pregătirilor pentru organizarea preluării acestora de către entităţi care asigură îngrijiri la domiciliu;
 9. Identificarea unor spaţii la nivelul UAT-urilor pentru cazarea persoanele fără adăpost şi la nevoie internarea acestora într-o unitate sanitară cu

1O. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente şi prestatoare de servicii;

 1. Adoptarea măsurilor pentru reducerea programului normal de lucru şi limitarea activităţilor desfăşurate în aer liber, în situaţia depăşirii pragului critic de 80 unităţi;
 2. Menţinerea condiţiilor corespunzătoare în taberele şcolare;
 3. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata şi intensitatea caniculei sau a oricăror fenomene hidrometeorologice periculoase (inundaţii, vijelii etc.), fără a se limita la acestea, pentru a lua măsurile

 

Anexa nr. 4 la HCJSU nr. 4 din 21.07.2023

 

 

 

Puncte de distribuire a apei potabile în judeţul Bihor

 

 

 

Nr.      LOCALITATEA

crt.

LOCAŢIA
1.                     Aleşd str. Bobâlna, nr. 3 (în incinta primăriei)
2.                     Beiuş str. Samuil Vulcan, nr. 1 (în incinta Muzeului Municipal Beiuş)

 

3.               Marghita

S.C. Aloe Farm S.R.L., Str. Eroilor, nr. 3,
S.C. Catena S.R.L., Str. Crinului, nr. 11 Farmacia Dr. Max, Str. Republicii, nr. 18
4.                   Săcueni str. Libertăţii, nr. 2 (Ambulator)
5.                  Sânmartin Băile Felix, parcarea din str. Primăverii
6.                       Ştei str. Andrei Mureşanu, nr. 4/8 (la parterul clădirii primăriei)
7.           Valea lui Mihai Calea Revoluţiei, nr. 2 (în incinta primăriei)
8.                     Tinca Primăria Comunei Tinca, str. Armatei Române, nr. 2
9.                    Popeşti Primăria Comunei Popeşti, str. Principală, nr. 288

10.                                                                              Diosig

11.                                                                                   Borş

Primăria Comunei Diosig, str. Livezilor, nr. 32

nr. 199