RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTATIA – INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM ÎN MUNICIPIUL BEIUS PRIN DEZVOLTAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTATIA – INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM ÎN MUNICIPIUL BEIUS PRIN DEZVOLTAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK

Raport de informare dezbatere aquapark

Acest raport a fost întocmit in conformitate cu Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului si de urbanism in municipiul Beiuș, aprobat prin HCL 26/31.03.2011, care fundamentează decizia Consiliului Local Beiuș responsabil cu aprobarea sau respingerea planului PUZ propus, in vederea respectării principiilor de dezvoltare urbana durabila si asigurării interesului general.