PUBLICAȚIE privind condițiile de realizare a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică în scopul construirii de infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de comunicații electronice

ANEXĂ LA H.C.L. BEIUȘ   286/06.10.2022

Urmare a Cererii nr. 10469/20.09.2022 privind acordarea a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică în scopul construirii de infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de comunicații electronice, formulată de S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., Consiliul Local al Municipiului Beiuș, în conformitate cu dispozițiile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, emite următoarea

 

PUBLICAȚIE

privind condițiile de realizare a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică în scopul construirii de infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de comunicații electronice

  

 1. Entitatea care exercită dreptul de administrare şi modalitățile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăţi:

 

Municipiul Beiuș – Consiliul Local al Municipiului Beiuș, având sediul în Beiuș, P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, jud. Bihor, România, Cod poștal 415200, C.U.I. 4794567, Număr de Înregistrare la Registrul autorităților publice 05033, telefon: 0259 321 935, fax: 0259 321 273, e-mail: primaria.beius@cjbihor.ro

 

 1. Caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se realizează dreptul de acces:

 

 • Municipiul Beiuș, str. Lucian Blaga, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 191 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala 8 stâlpi noi compozit, din care 7 de tip L și 1 de tip R1;

Zona de acces – PLANȘA NR. 7

 

 • Municipiul Beiuș, str. Ioan Slavici, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 203 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 7

 

 • Municipiul Beiuș, str. George Călinescu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 209 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 7

 

 • Municipiul Beiuș, str. Lucian Blaga, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului 235 LEA JT, de tip SE11, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 8

 

 • Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime de 45 m și 2 camerete din beton (1,2 m x 0,9 m x 0,7 m) instalate în subteran; traseul se va realiza pe partea stângă a străzii între stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 393, lemn, O.R.C.; lungimea de 45 m este formată din 3 tronsoane, 2 se vor realiza prin săpătură în șanț deschis și unul prin forare dirijată; tronsonul 1, având o lungime de 5 m, se va realiza în șanț deschis, între stâlpul nr. 381 și camereta nr. 12, iar tronsonul 2, cu o lungime de 10 m, se va realiza între stâlpul nr. 393 și camereta nr. 13; tronsonul 3, având o lungime de 30 m, se va realiza prin forare dirijata între cele două camerete, subtraversând linia de medie tensiune și strada Devei;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

 

 • Municipiul Beiuș, str. Doina, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe partea stângă a străzii, pe o lungime 40 m, între stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 383, lemn, O.R.C.; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

 

 • Municipiul Beiuș, str. Doina, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 44 m, între stâlpul nr. 385, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 386 LEA JT, de tip SC10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

 

 • Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 395 LEA JT de tip SC10005, se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L, st. 396 și 397;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

 

 • Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 377, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C., se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

 

 • Municipiul Beiuș, str. Independenței, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 320 LEA JT de tip SC10002, se vor instala 3 stâlpi noi compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 13

 

 • Municipiul Beiuș, P-ța Samuil Vulcan, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime de 223 m și 6 camerete din beton (1,2 m x 0,9 m x 0,7 m); traseul pornește de la stâlpul nr. 107 LEA JT, de tip SC10005 din iteresecția cu strada Română, pe partea dreaptă a străzii, urmărind aleile din spatele blocurilor, până la Stația Orange Existentă CL0163;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

 

 • Municipiul Beiuș, Aleea Padișului, drum – partea noncarosabilă: pornind de la intersecția cu strada Română, în continuarea stâlpului nr. 99 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala un număr de 3 stâlpi noi compozit, din care 2 stâlpi tip L și unul de tip R1;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

 

 • Municipiul Beiuș, Aleea Padișului, drum – partea noncarosabilă: pornind de la intersecția cu strada Burgundia Mică, în continuarea stâlpului nr. 504 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

 

 • Municipiul Beiuș, str. Bartok Bela, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime 42 m; traseul pornește de la stâlpul nr. 85 LEA JT, de tip SC10002, pe partea dreaptă străzii, până la stâlpul nou instalat, nr. 86 compozit; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune; în continuarea traseului se vor instala 3 stâlpi noi compozit, de tip L, respectiv nr. 86, 87 și 88;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

 

 • Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mică, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 48 m, între stâlpul nr. 545 LEA JT, de tip SC10005 și stâlpul nr. 546, lemn, O.R.C.; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

 

 • Municipiul Beiuș, str. Ciprian Porumbescu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 563 LEA JT, de tip SE4, se vor instala 4 stâlpi noi compozit, de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

 

 • Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mare, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 35 m, între stâlpul nr. 572 LEA JT, de tip CS10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 16

 

 • Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mare, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 63 m, între stâlpul nr. 574 LEA JT, de tip SC10005 și stâlpul nr. 575 LEA JT, de tip SC10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 16

 

 • Municipiul Beiuș, str. Soarelui, drum – partea noncarosabilă: se vor instala 5 stâlpi noi compozit, de tip L, respectiv nr. 579, 580, 581, 582 și 583;

Zona de acces – PLANȘA NR. 16

 

 • Municipiul Beiuș, str. Mihai Viteazul, drum – partea noncarosabilă: la intersecția cu str. Republicii, în continuarea stâlpului 642 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit, de tip R1;

Zona de acces – PLANȘA NR. 18

 

 • Municipiul Beiuș, str. Panduri, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 473 LEA JT, de tip CS10005 și stâlpul nr. 480, lemn, O.R.C., se vor instala 6 stâlpi noi, din care 4 de tip L și 2 stâlpi beton, de tip SE4T;

Zona de acces – PLANȘA NR. 20

 

 • Municipiul Beiuș, str. Mihail Kogălniceanu, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea dreaptă a străzii, pe o lungime 51 m, între stâlpul nr. 482, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 483 nou compozit, de tip L; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune; în continuarea traseului subteran se va instala 1 stâlp nou compozit, de tip L, respectiv stâlpul nr. 483;

Zona de acces – PLANȘA NR. 20

 

 • Municipiul Beiuș, str. Gheorghe Barițiu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 492 LEA JT, de tip SC10002, se va planta un stâlp nou compozit, de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 20

 

 • Municipiul Beiuș, str. Mihai Bruchental, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpul nr. 681 LEA JT, de tip SE11, se vor planta 19 stâlpi noi compozit din care 16 de tip L și 3 de tip R1;

Zona de acces – PLANȘA NR. 22

 

 • Municipiul Beiuș, drum de expoatare adiacent străzii Mihai Bruchental: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime 231 m și 3 camerete din beton (1,2 m x 0,9 m x 0,7 m); traseul pornește din intersecția cu strada Mihai Bruchental, de la stâlpul nr. 692 nou compozit tip R1, pe partea dreaptă a drumului până la Stația Orange Existentă CL0713;

Zona de acces – PLANȘA NR. 22

 

În ceea ce privește stâlpii compozit nr. 380 și 382, identificați conform PLANȘEI NR. 11, accesul se va realiza în conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, care reglementează accesul pe proprietatea privată.

 

 

 • Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces:

 

Tarifele percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică potrivit prezentei publicații sunt următoarele:

 

 • tariful pentru rețeaua subterană de fibră optică: 0,69 lei/ml/an;
 • tariful pentru stâlpi: 3,5 lei/stâlp/an;
 • tariful pentru camerete/cutii instalate sub partea noncarosabilă din ampriza drumului: 6,9 lei/mp/an.

 

Tarifele sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei  Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică și prevederile art. 6, alin. (61) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

 

 

 1. Limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile imobilului ori din uzul sau interesul public al acestuia:

 

în ceea ce privește rețeaua subterană de fibră optică, lucrările se vor executa prin săpătură în șanț deschis, cu excepția Tronsonului 3, aferent străzii Traian, care se va executa prin forare dirijată;

 • materialele folosite pentru executarea lucrărilor, precum și materialele rezultate în urma execuției lucrărilor nu se vor depozita pe partea carosabilă. În ceea ce privește depozitarea pe trotuare, aceasta se va face astfel încât să aducă o minimă stânjenire pietonilor și proprietarilor riverani;
 • lucrările trebuie executate astfel încât să nu fie restrânsă ampriza drumurilor;
 • executarea lucrărilor se va face fără periclitarea siguranței circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității;
 • subtraversarea se va face prin forare orizontală;
 • după efectuarea lucrărilor suprafața de teren afectată se va readuce la starea inițială.

 

 1. Procedura ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta:

 

Potrivit dispozițiilor art. 4 din  Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico – edilitare, pasaje şi viaducte, stâlpi, piloni şi terenuri agricole, în condiţiile legii, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) exerciţiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;
 2. b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.

Dispozițiile amintite nu exclud aplicabilitatea cadrului legal privind regimului juridic al drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică.

 

Potrivit dispozițiilor art. 8 din  Legea nr. 159/2016, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoţită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condiţiilor de acces.

 

      Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:

 1. a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi;
 2. b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces, conform condiţiilor de acces;
 3. c) lucrările ce urmează a fi efectuate;
 4. d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
 5. e) durata estimativă a realizării lucrărilor.

 

În detalierea informațiilor prevăzute la paragraful precedent, cererea de acces va fi însoțită de un memoriu tehnic care să cuprindă descrierea lucrărilor ce urmează a fi efectuate, precum și localizarea acestora.

Memoriul tehnic trebuie să cuprindă :

 • piese scrise:
 • lucrările ce urmează a fi amplasate în zona drumurilor, precum și soluțiile tehnice adoptate în funcție de condițiile de amplasare impuse prin prezenta publicație;
 • zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces;
 • scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
 • durata estimativă a realizării lucrărilor.
 • piese desenate:
 • plan de încadrare în zonă;
 • plan de situație în care se va figura detaliat traseul lucrărilor. În zona drumurilor, traseul va fi evidențiat astfel încât să reiasă distanța de amplasare a lucrărilor față de axul drumului. Zona de subtraversare a drumurilor va fi evidențiată distinct.
 • alte elemente relevante.

 

Cu privire la îndeplinirea condițiilor de acces privind calitatea de furnizor de rețele de rețele de comunicații electronice, se va depune certificatul care atestă acest drept, emis de autoritatea competentă potrivit legii.

Cu privire la îndeplinirea condițiilor de acces constând în respectarea, la efectuarea lucrărilor, a cerințelor specifice privind protecția mediului, se va depune actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu sediul: B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464, jud. Bihor.

 

 1. Informaţii relevante privind condiţiile şi procedura aplicabilă autorizării construirii reţelelor de comunicaţii şi a elementelor de infrastructură fizică necesară instalării acestora.

 

În vederea obținerii autorizației de construire, solicitantul va înainta o cerere însoțită de următoarele documente:

 • certificat de urbanism (în copie);
 • dovada titlului asupra imobilului (în copie) – contract de acces încheiat conform Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice;
 • documentația tehnică – D.T.A.C. (2 exemplare, în original);
 • avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism;
 • actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;
 • documentele de plată ale următoarele taxe – AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE ( în copie).

 

După obținerea autorizației de construire, în vederea efectuării lucrărilor, se va obține avizul de spargere – Biroul Tehnic – Primăria Municipiului Beiuș.

 

Anexe:

 

 • Plan de încadrare în zonă;
 • Plan de situație – PLANȘA NR. 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22.