Comunicat de presă

05.08.2022

Demararea proiectului ’’Îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii în cadrul Spitalului Municipal Episcop Nicolae Popovici Beiuș”

Municipiul Beiuș anunță demararea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii în cadrul Spitalului Municipal Episcop Nicolae Popovici Beiuș”, Cod SMIS 155566, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

  • Axa Prioritară 10~Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU,
  • Operațiunea ~Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale.

 

Valoare totală: 9.823.248,18 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.823.248,18 lei

Durata proiectului este de 19 luni, cu începere în data de 01.03.2022 și finalizare la data 30.09.2023.

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității de răspuns a Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beiuș la criza de sănătate publica cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 astfel încât acesta sa fie în timp util si eficient.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Îmbunătățirea infrastructurii existente si creșterea securității la incendii a Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beiuș
  2. Îmbunătățirea actului medical in cadrul Staționarului 1 si Staționarului 2 ale Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beiuș

 

Prin implementarea proiectului, se vizează obținerea următoarelor rezultate:

  • Infrastructura de gaze medicale îmbunătățită si creșterea securității la incendii a Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beiuș
  • Management adecvat al proiectului – 2 rapoarte de progres
  • Vizibilitatea si informarea privind proiectul – 2 comunicări in presă
  • Auditarea proiectului – 1 raport de audit

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:

Municipiul Beiuș

P-ta Samuil Vulcan nr.14, 415200 Beiuș, Județul Bihor

tel. 0259 321935; fax: 0259 321273

E-mail: primaria.beius@cjbihor.ro Pagina Web: www.municipiulbeius.ro

Comunicat de Presa SMIS 155566