Proces verbal de afisare                                                                            Rezultatul etapei de susținere a interviului la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut

Nr.13047/21.11.2022

Proces verbal de afisare

Rezultatul etapei de sustinere a interviului

la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

Avand in vedere prevederile art.61 al.(4) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale interviului :

 

Nr.crt. Număr dosar Punctaj Rezultatul interviu Observatii
1. 11767/20.10.2022 92 admis
2. 11771/20.10.2022 90,33 admis  

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs  

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidatii nemultumiti pot face contestatie ,in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului interviului la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului,sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Afisat azi 21.11.2022  ora 15.30 la sediul Primariei Municipiului Beius.

Comisia de concurs