Proces verbal de afisare- Rezultatul probei sportive/Concurs de recrutare Poliția Locală

Nr. 6470/06.06.2022

 

 

Proces verbal de afisare

 

Rezultatul probei sportive

 

la concursul de recrutare organizat în data de 08.06.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante de  execuție de polițist local clasa I grad principal (1 post)- Birou Ordinea și Liniștea Publică,Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor , polițist local clasa I grad principal (1 post) și polițist local clasa I grad asistent(2 posturi)- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcţii- Afişaj Stradal și Activitate Comercială

 

 

Comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei sportive:

 

Funcția publică de execuție vacantă: polițist local clasa I grad principal (1 post)- Birou Ordinea și Liniștea Publică,Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

 

Nr.crt. Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Rezultatul probei sportive Motivul respingerii
 1. 5914/23.05.2022 admis

  

 

Funcția publică de execuție vacantă:  polițist local clasa I grad asistent (2 posturi)- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcţii- Afişaj Stradal și Activitate Comercială

 

Nr.crt

 

 

Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Rezultatul probei sportive Motivul respingerii
1 5540/13.05.2022 absent

 

2 5791/19.05.2022 admis
3 5881/23.05.2022 admis
4 5890/23.05.2022 absent
5 5906/23.05.2022 respins neîndeplinire barem
6 5983/24.05.2022 admis

 

 

Candidații declarați ,,admiși,, se vor prezenta în data de 08.06.2022 ora 10, la sediul Primăriei municipiului Beiuș,str.Samuil Vulcan nr.16, jud.Bihor, pentru susținerea probei scrise.

 

Afișat azi 06.06.2022  ora  12  la sediul Primăriei Municipiului Beiuș.

 

 

 

 

Comisia de concurs