Proces verbal de afișare  Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 19.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcției publice vacante de  execuție de polițist local clasa I grad debutant- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcții- Afișaj Stradal și Activitate Comercială

Nr. 10.439/19.09.2022

 

 

Proces verbal de afișare

 

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat în data de 19.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcției publice vacante de  execuție de polițist local clasa I grad debutant- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcții- Afișaj Stradal și Activitate Comercială

 

 

In conformitate cu prevederile art.60 al.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Funcția publică de execuție vacantă:  polițist local clasa I grad debutant (1 post)- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcții- Afișaj Stradal și Activitate Comercială

 

Nr.crt

 

 

Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei scrise Observații
1 8941/08.08.2022 26.13 respins
2 8942/08.08.2022 17 respins
3 8944/08.08.2022 25.1 respins

 

 

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidații nemulțumiți pot face contestației

termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise  la sediul Primariei Municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.16,sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Afisat azi 19.09.2022   ora 14.30 la sediul Primariei Municipiului Beius.

 

 

 

Comisia de concurs