Proces verbal de afișare rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 14.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Director executiv-Direcția asistență socială

Nr.10.207/14.09.2022

Proces verbal de afișare
Rezultatul probei scrise
la concursul de promovare organizat în data de 14.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea
funcției publice vacante de conducere de Director executiv-Direcția asistență socială
In conformitate cu prevederile art.60 al.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si
completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei scrise:

Funcția publică de conducere vacantă:  Director executiv-Direcția asistență socială

 

   

Nr.crt. Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei scrise Observații
 1. 8917/08.08.2022 87,6 admis

  

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidații nemulțumiți pot face contestație
termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la Primăriei
municipiului No suggestions Vulcan nr.16,sub sancțiunea decăderii din acest drept.
In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind
protecția datelor),rezultatele se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de
concurs
Candidații declarați ,,admiși,, la proba scrisă se vor prezenta la proba de interviu în data
de 15.09.2022, ora 13 ,la sediul Primăriei municipiului Beiuș, str. Samuil Vulcan nr.16.
Afișat azi .14.09.2022 ora 13 la sediul Primăriei Municipiului Beiuș.

Comisia de concurs