Proces verbal de afișare rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 13.09.2022 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției  publice vacante de conducere de Șef birou- Ordinea și Liniștea Publică, Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

Nr. 10166/13.09.2022

Proces verbal de afișare

Rezultatul probei scrise

la concursul de promovare organizat în data de 13.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcției  publice vacante de conducere de Șef birou- Ordinea și Liniștea Publică, Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

In conformitate cu prevederile art.60 al.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei scrise:

Funcția publică de conducere vacantă:  Șef birou- Ordinea și Liniștea Publică,Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor  

    

Nr.crt. Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei scrise Observații
 1. 8699/02.08.2022 88,9 admis

  

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidatul nemulțumit poate face contestației

termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise la sediul Primăriei municipiului Beiuș P-ța S. Vulcan nr.16,sub sancțiunea decăderii din acest drept.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Candidatul declarat ,,admis,, la proba scrisă se va prezenta la proba de interviu în data de 15.09.2022, ora 13 ,la sediul Primăriei municipiului Beiuș, P-ța. Samuil Vulcan nr.16.

Afișat azi 13.09.2022  ora 13.30 la sediul Primăriei Municipiului Beiuș.

 

Comisia de concurs