Proces verbal de afisare-rezultatul probei scrise- Concurs de recrutare Poliția Locală

Nr. 6636/08.06.2022

Proces verbal de afisare

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat în data de 08.06.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante de  execuție de polițist local clasa I grad principal (1 post)- Birou Ordinea și Liniștea Publică,Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor , polițist local clasa I grad principal (1 post) și polițist local clasa I grad asistent(2 posturi)- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcţii- Afişaj Stradal și Activitate Comercială

In conformitate cu prevederile art.50 al.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

Funcția publică de execuție vacantă: polițist local clasa I grad principal (1 post)- Birou Ordinea și Liniștea Publică,Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

 

Nr.crt. Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei scrise Observații
 1. 5914/23.05.2022 83,3 admis

  

 

Funcția publică de execuție vacantă:  polițist local clasa I grad asistent (2 posturi)- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcţii- Afişaj Stradal și Activitate Comercială

 

Nr.crt

 

 

Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei scrise Observații
1 5791/19.05.2022 77,11 admis
2 5881/23.05.2022 85,46 adms
3 5983/24.05.2022 50,2 admis

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidatii nemultumiti pot face contestatie,in

termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului,sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Candidații declarați ,,admiși,, la proba scrisă se vor prezenta la proba de interviu în data de 10.06.2022, ora 10 ,la sediul Primăriei municipiului Beiuș,str.Samuil Vulcan nr.16.

Afisat azi 08.06.2022  ora 15.30 la sediul Primariei Municipiului Beius.

 

Comisia de concurs