Proces verbal de afișare rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare organizat în data de 12.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante de  execuție de referent clasa III grad asistent  (1 post)- Compartiment Parcări  și consilier clasa I grad asistent (1 post) -Compartiment Parcări

Nr. 10.375/16.09.2022

Proces verbal de afișare

Rezultatul probei de interviu

la concursul de recrutare organizat în data de 12.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante de  execuție de referent clasa III grad asistent  (1 post)- Compartiment Parcări  și consilier clasa I grad asistent (1 post) -Compartiment Parcări

In conformitate cu prevederile art.61al.(4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei de interviu:

Funcția publică de execuție vacantă: referent clasa III grad asistent  (1 post)- Compartiment Parcări

 

Nr.crt. Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei de interviu Observații
1 8646/02.08.2022 85 admis

 

Funcția publică de execuție vacantă:  consilier clasa I grad asistent (1 post) -Compartiment Parcări      

 

Nr.crt

 

 

Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei de interviu Observații
1 8648/02.08.2022 80,33 admis
2 8867/05.08.2022 81,66 admis

 

 

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei de interviu la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

 

Afișat azi 16.09.2022  ora 14 la sediul Primăriei Municipiului Beiuș.