Proces verbal de afișare -rezultatul probei de interviu la concursul de promovare organizat în data de 15.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcției  publice vacante de  conducere de Șef birou- Ordinea și Liniștea Publică, Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

Nr.  10278/15.09.2022

Proces verbal de afișare

Rezultatul probei de interviu

la concursul de promovare organizat în data de 15.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcției  publice vacante de  conducere de Șef birou- Ordinea și Liniștea Publică, Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

In conformitate cu prevederile art.61 al.(4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei de interviu:

Funcția publică de conducere vacantă:  Șef birou- Ordinea și Liniștea Publică, Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor  

 

   

Nr.crt. Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Rezultatul probei de interviu Observații
 1. 8699/02.08.2022 92,8 admis

  

 

 

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidații nemulțumiți pot face contestatie,in

termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei de interviu la sediul Primăriei municipiului Beiuș,str.Samuil Vulcan nr.16,sub sancțiunea decăderii din acest drept.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

 

Afișat azi 15.09.2022  ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Beius.

 

 

Comisia de concurs