Proces verbal de afișare rezultatul etapei finale la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut

Nr.13064/22.11.2022

Proces verbal de afișare

Rezultatul etapei finale

la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut

Avand in vedere prevederile art.62 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale concursului :

 

Nr.crt. Număr dosar Punctaj Rezultatul final Observații
1. 11767/20.10.2022 173,83 admis
2. 11771/20.10.2022 185,54 admis

     

           In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs  

Afișat azi  22.11.2022  , ora 15.30  la sediul Primăriei Municipiului Beiuș.

Comisia  de concurs