Proces verbal de afișare – Rezultatul etapei de susținere a probei scrise   la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

Nr.13094/21.11.2022

 

Proces verbal de afisare

Rezultatul etapei de sustinere a probei scrise

la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

Avand in vedere prevederile art.60 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr.crt. Număr dosar Punctaj Rezultatul probei scrise Observatii
1 11767/20.10.2022 81,83 admis
2 11771/20.10.2022 95,21 admis

     

       In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs  

 

Candidații declarați ADMISI se vor prezenta în vederea susținerii probei de interviu pe data de 21.11.2022  ora 14.30 ,la sediul Primăriei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14

Afisat azi 21.11.2022  ora  14.20  la sediul Primariei Municipiului Beius.

 

Comisia de concurs