Proces verbal de afișare-  Rezultatul etapei de susținere a probei scrise  la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

Nr.1684/17.02.2023

Proces verbal de afișare

Rezultatul etapei de susținere a probei scrise

la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut

Avand in vedere prevederile art.60 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr.crt. Număr dosar Punctaj Rezultatul probei scrise Observații
1 802/26.01.2023 83 admis
2 803/26.01.2023 82.17 admis

     

       In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),rezultatele se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs  

Candidații declarați ADMISI se vor prezenta în vederea susținerii probei de interviu pe data de 17.02.2023   ora 14.00 ,la sediul Primăriei municipiului Beius,str.Samuil Vulcan nr.14

Afișata azi 17.02.2023  ora 13.30  la sediul Primăriei Municipiului Beiuș.

 

Comisia de concurs