Proces verbal de afisare – Rezultatul etapei de selectie dosare

Nr. 6077/26.05.2022

 

 

Proces verbal de afisare

 

Rezultatul etapei de selectie dosare

la concursul de recrutare organizat în data de 08.06.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante de  execuție de polițist local clasa I grad principal (1 post)- Birou Ordinea și Liniștea Publică,Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor , polițist local clasa I grad principal (1 post) și polițist local clasa I grad asistent(2 posturi)- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcţii- Afişaj Stradal și Activitate Comercială

 

 

In conformitate cu prevederile art.50 al.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor :

 

Funcția publică de execuție vacantă: polițist local clasa I grad principal (1 post)- Birou Ordinea și Liniștea Publică,Paza Bunurilor, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

 

Nr.crt. Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selectiei dosarului Motivul respingerii
 1. 5914/23.05.2022 admis

  

 

Funcția publică de execuție vacantă:  polițist local clasa I grad asistent (2 posturi)- Compartimentul Protecția Mediului ,Disciplină în Construcţii- Afişaj Stradal și Activitate Comercială

 

Nr.crt

 

 

Nr.de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selectiei dosarului Motivul respingerii
1 5237/06.05.2022 respins neîndeplinire conditii specifice-studii medii
2 5540/13.05.2022 admis

 

3 5573/13.05.2022 respins neîndeplinire conditii specifice-studii medii
4 5697/18.05.2022 respins neîndeplinire conditii specifice-studii medii
5 5791/19.05.2022 admis
6 5881/23.05.2022 admis
7 5890/23.05.2022 admis
8 5906/23.05.2022 admis
9 5983/24.05.2022 admis

 

 

In baza art.63 din HG 611/2008 ,candidatii nemultumiti pot face contestatie,in

termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor la sediul Primăriei municipiului Beiuș,comp.Resurse umane et.I,sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Candidații declarați ,,admiși,, se vor prezenta în data de 06.06.2022 ora 10 la Sala de sport din cadrul Stadionului Municipal Beiuș,strada Burgundia Mare nr.46,Beiuș,jud.Bihor,pentru susținerea probei sportive,având asupra lor cartea de identitate.

Susținerea probei sportive se va face în echipament sportiv.

 

Afisat azi 26.05.2022  ora  11  la sediul Primariei Municipiului Beius.

 

 

 

 

Comisia de concurs