Primar

Primarul municipiului

POPA GABRIEL CĂTĂLIN

Responsabilități primar:

 • Responsabilitati formale de reprezentare a administratiei publice locale in relaţia cu diferiţi actori sociali locali, judeteni, nationali, privati, publici;
 • Promovarea pana in prezent a 10 proiecte cu finantare europeana si nationala, pentru a pune in aplicare atributiile legale ale institutiei,dupa cum urmeaza:
 • Stabilieste in colaborare cu sefii de servicii strategiile de management a serviciilor din cadrul institutiei;
 • Supervizeaza indeplinirea tuturor indicatorilor economici, sociali, admninistrativi;
 • Ordonator de credite;
 • Realizarea fluxului de cash-flow;
 • Colaborarea cu auditorii financiari externi pentru elaborarea rapoartelor de audit extern;
 • Semneaza actele financiar contabile;
 • Coordoneaza si supervizeaza elaborarea rapoartelor de activitate financiare si narative ale serviciilor din cadrul institutiei;
 • responsabilităţi legale si formale în administraţia publică locală;
 • semneaza adrese de răspuns la autorităţile solicitante private si publice;
 • monitorizarea activitatii compartimentelor de specialitate;
 • repartizarea spre compartimentele de specialitate de adrese pentru soluţionare şi răspuns;
 • responsabilităţi în relaţia administraţiei publice locale în colaborare cu celelate autorităţi subordonate;
 • responsabilităţi cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 • responsabilităţi cu privire la ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului;
 • coordonează şi verifică în teren alături de reprezentanţii birourilor specializate desfăşurarea lucrărilor de investiţii;
 • rezolvarea solicitărilor în urma programului de audienţe cu publicul a problemelor cetăţenilor în colaborare cu compartimentele de specialitate în termenele şi condiţiile legale.

 

Administrație

Află mai multe informații