PORTOFOLIUL DE PROIECTE CU FINANȚARE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ A MUNICIPIULUI BEIUS – SUSTENABILITATE POST-IMPLEMENTARE, IMPLEMENTARE, CONTRACTARE și ÎN LUCRU –

PORTOFOLIUL DE PROIECTE CU FINANȚARE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ A MUNICIPIULUI BEIUS

– SUSTENABILITATE POST-IMPLEMENTARE, IMPLEMENTARE, CONTRACTARE și ÎN LUCRU –

 

 

Nr. crt. Titlu Proiect Obiectiv Valoare Linie de finanțare Perioada de implementare Stadiu
1

Servicii de calitate in administratia publica    locala               a Municipiului              Beius asigurate                       prin

introducerea         si mentinerea sistemului           de

Management                          al

Calitatii                        ISO 9001:2015

Dezvoltarea capacitatii administrative                         a

Municipiului                      Beius prin implementarea si certificarea sistemului            de

management                          al

calitatii                          in

conformitate                  cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015 fapt ce va                determina cresterea                                calitatii actului administrativ

pe termen lung

418.629,05 Lei Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020

Mai 2018-

Decembrie 2019

Implementat     –                  in sustenabilitate, asigurarea                  certificării anuale a Municipiului Beius cu standardul de calitate ISO 9000:1

 

Contract: 118/24.05.2018

 

 

SMIS: 122823

2

Lucrări                         de

intervenție           in vederea                creșterii performantei energetice           la Spitalul               Municipal

„Episcop Nicolae Popovici” clădirile cu nr. CAD 103486-

C1 si nr. CAD 103486-C14

Creșterea eficientei energetice                         a Spitalului  Municipal

„Episcop Nicolae Popoviciu” din Beiuș

12.587.175,52

Lei

Programul Operațional Regional                   2014-

2020, Axa 3.1B

Decembrie 2018-Mai 2022

Implementat     –                       in sustenabilitate

Contract: 3549/28.12.2018

 

 

SMIS:                       118548

3 Reabilitare, modernizare             Piața Samuil    Vulcan    si Aleea Moților Reducerea emisiilor de C.O.2 generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Beius 12.401.879,15 lei

Programul Operațional Regional                   2014-

2020, Axa 3/P.I. 4e,

Obiectiv     Specific

O.S. 3.2

Iulie 2017-

Decembrie 2023

Implementat     –                       in sustenabilitate

Contract: 4429/13.06.2019

 

 

SMIS: 121879

 

 

4 Proiect                    integrat pentru dezvoltarea durabila    in                  zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului                          si dezvoltarea serviciilor                        de sanatate    in               cazul interventiilor medicale in situatii de urgenta

Imbunatatirea capacitatii institutionale comune de a furniza servicii mai        bune            si consolidarea capacitatilor administratiilor publice, regionale si locale      pentru             a facilita             participarea mai            activa            la cooperarea

transfrontaliera

1.284.192 Lei

RO-HU Interreg V, Axa 6 – promovarea cooperarii transfrontaliere dintre institutii si cetateni

Proiect aflat in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor

August 2019 –

Iunie 2024

In             implementare

Contract:

Subsidiar:                       121097

/09.09.2019

 

RO-HU449

5 Modernizare si dotare Casa de Cultura                     „Ioan Ciordas” Beius Modernizarea si dotarea cladirii Casa de Cultura „Ioan Ciordas” din Beius si reabilitare strazi adiacente (proiect componenta A+B)

12.254.276,59

Lei

Programul Operational Regional                   2014-

2020, Axa 13, O.S.

13.1

Iunie 2020 –

Decembrie 2023

Implementat     –                       in sustenabilitate

 

Contract: 5596/24.06.2020

 

SMIS: 123136

6 WiFi 4 EU Echipamente                         si costuri de instalare (puncte de acces la internet pentru Municipiul Beius) 70.500 Lei Comisia Europeana

Octombrie 2018-

Iunie 2020

Implementat             – sustenabilitate, întreținerea WiFi-urilor montate  prin  proiect

 

Nr. 12035/10.09.2018

7

Creșterea capacitații                       de

răspuns                         la

răspândirea virusului COVID-19 in unitățile de învățământ

Dotarea a patru unități de învățământ din municipiul Beiuș, cu echipamente de protecție medicala necesara pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS- COV-2 3.098.284 lei

Programul Operațional Infrastructura Mare,                      Axa

Prioritara      9      – Protejarea sănătății populației in              contextul

pandemiei cauzate de COVID-19

Octombrie 2020-

Decembrie 2022

Implementat                               –

Sustenabilitate

Cod SMIS 143135

 

Contract                               –

840/14.01.2022

8 Achiziția                       de echipamente IT in vederea creșterii gradului de utilizare Dotarea celor patru unități de învățământ din municipiul Beiuș cu echipamente IT necesare                         in 6.044.182,22 lei Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritara 2- Tehnologia Mai 2021-August 2022 Implementat     –                       in sustenabilitate, întreținerea echipamentelor primite

 

 

  a    internetului      in actul educațional

desfășurarea actului didactic in mediul on- line necesare pentru prevenirea răspândirii                  virusului

SARS-COV-2

  Informației             si Comunicațiilor (TIC)     pentru               o economie           digitala competitiva  

SMIS: 144040

 

Contract                    –

18/233t/26.04.2021

9

Stații de reîncărcare

pentru                 vehicule

electrice                      in municipiul  Beiuș  –

judetul Bihor

Achiziționarea si amplasarea a 15 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 3.030.628,46 lei Administrația Fondului                  pentru Mediu

27.07.2023 – 18

luni de la data depunerii primei cereri de

decont/avans

In implementare
10 Modernizare străzi in municipiul Beiuș

Modernizarea

străzilor                        din

Municipiul                      Beiuș

cuprinse in lotul III

12.305.530,54 lei Programul National Anghel Saligny

13.11.2023-

31.12.2026

In implementare
11 Administrație Publică Simplificată

Dezvoltarea       unei platforme IT care să faciliteze comunicarea                     dintre cetățean                                 și

administrație.

1.873.866,70 lei Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Aprilie 2022-

Octombrie 2023

Implementat     –                       in sustenabilitate

Contract de finanțare

nr. 679/14.04.2022

 

Cod SMIS 155163

12

Îmbunătățirea

infrastructurii

existente                      și creșterea securității la incendii în cadrul Spitalului Municipal Episcop Nicolae Popovici Beiuș

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității de

răspuns a Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici”

Beiuș la criza

de sănătate publica

cauzata                        de

răspândirea virusului

SARS-CoV-2 astfel incat acesta sa fie în timp util si eficient.

9.823.248,18 lei

Programul

Operațional

Infrastructură Mare

2014-2020

Iulie 2022-(in functie de durata Actului Aditional la ctr. de finantare)

In implementare

Contract de finanțare

1636/28.07.2022

 

Cod SMIS 155566

13 Extindere                           și modernizare iluminat public în Municipiul                    Beiuș, județul Bihor

Modernizarea sistemelor de iluminat public prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu consum ridiat de energie cu corpuri

LED

5.023.322,00 lei Administratia Fondului                  Pentru Mediu

28.12.2023-18

luni de la data depunerii primei cereri de avans/decontare

In implementare

Ctr. 761/F/GES/28.12.2023

 

 

14

Dezvoltarea infrastructurii medicale

prespitalicești           la nivelul              Spitalului Municipal              Episcop Nicolae            Popovici” Beiuș   prin dotarea unității de asistență medicală ambulatorie

Obiectivul proiectului prin dotarea unității de asistență medicală ambulatorie   este

reducerea                  ratei mortalității evitabile, creșterea nivelului de acces la            servicii medicale de bază, creșterea nivelului de acces            la            servicii medicale de calitate, îmbunătățirea infrastructurii spitalicești                     și prespitalicești, precum                         și

optimizarea cheltuielilor                    pentru îngrijirea medicală și gestionarea

resurselor.

15.125.650,16 lei Programul Național de Redresare și Reziliență                     – Componenta 12 – Sănătate Noiembrie 2022 – (a se confirma dupa semnarea contractului de finantare)

In        evaluare          la

finanțator

15

Dotare                         cu

echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalul Municipal ”Episcop Nicolae Popovici” Beiuș,”

Obiectivul proiectului    ,          prin dezvoltarea infrastructurii spitalicești             publice, prin     achiziția     de echipamente                  și materiale          destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale este reducerea ratei mortalității evitabile, creșterea nivelului de acces     la               servicii medicale de bază, creșterea nivelului de acces     la               servicii medicale de calitate, îmbunătățirea infrastructurii spitalicești                      și

prespitalicești,

11.130.195,26 lei Programul Național de Redresare și Reziliență                     – Componenta 12 – Sănătate Noiembrie 2022 – (a se confirma dupa semnarea contractului de finantare)

In        evaluare          la

finanțator

 

 

   

precum                 și

optimizarea cheltuielilor                    pentru îngrijirea medicală și gestionarea resurselor.

       
16 Modernizare                     Piata Agroalimentara (faza S.F.)

Realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul                          de

investiție

99.743,54 lei

Programul Operațional Asistență                Tehnică

2014-2020

Octombrie 2022-

Decembrie 2023

Implementat
17 Modernizare                     Piata Agroalimentara (faza PT)

Realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul                          de

investiție

222.768 lei

Programul Operațional Asistență                Tehnică

2014-2020

Octombrie 2022-

Ianuarie 2024

In implementare – a fost depusa ultima cerere de rambursare
18

Dotarea unitatilor de invatamant din Municipiul Beius , judetul

Bihor

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale

a      unităților        de învățământ

preuniversitar   și    a unităților conexe

8.721.608,43 lei Programul Național de       Redresare       și Reziliență Componenta C15 – Educație Estimat – Iunie 2023-Decembrie 2024 In implementare Ctr. 1625DOT/2023
19 Reabilitarea termoenergetică                   a cladirii                   Casina Romana, Beius Reabilitarea termoenergetică a cladirii Casina Romana. 1.360.464,94 lei Programul National de       Redresare       si Rezilienta, Componenta C5 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare

Nr.    de         înregistrare contract: 129878/17.11.2022

cod C5-B2.1.a-38

20

Asigurarea

infrastructurii pentru             transportul verde              –

infrastructurii pentru biciclete in Municipiul                    Beius, judetul Bihor

Crearea de piste pentru biciclete in Municipiul Beius 13.036.451,42 lei Programul National de       Redresare       si Rezilienta, Componenta C10 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare –

 

Nr.    de         înregistrare contract: 140119/12.12.2022

cod C10-I1.4-155

21 Reabilitarea termoenergetica                        a corpurilor de cladire C3 si C6 apartinand Reabilitarea termoenergetica a corpurilor de cladire 2.236.823,69 lei Programul National de       Redresare       si Rezilienta, Componenta C5 Decembrie 2022-Iunie 2026 In implementare

 

 

  Liceului              Vocational Pedagogic C3 si C6 apartinand Liceului Vocational      

Nr.    de         înregistrare contract: 130569/18.11.2022

 

Cod C5-b2.1.a-157

22 Reabilitarea termoenergetica                         a corpului C4 al Scolii Gimnaziale Nicolae Popoviciu Beius Reabilitarea termoenergetica a corpului C4 al Scolii Gimnaziale Nicolae Popoviciu Beius 3.249.791,29 lei Programul National de       Redresare       si Rezilienta, Componenta C5 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare –

Nr.    de         înregistrare contract: 130051/17.11.2022

 

cod C5-B2.1.a-123

23 Reabilitarea termoenergetica                a cladirii Gradinitei cu Program                Prelungit Floare de Colt Beius Reabilitarea termoenergetica                 a cladirii Gradinitei cu Program                 Prelungit Floare de Colt Beius 1.873.392,56 lei Programul National de       Redresare       si Rezilienta, Componenta C5 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare –

Nr.    de         înregistrare contract: 129897/17.11.2022

 

Cod C5-B2.1.a-29

24 Reabilitarea termoenergetica                   a gradinitei            cu program                prelungit nr. 1 Beius Reabilitarea termoenergetica                         a gradinitei cu program prelungit nr. 1 Beius in suprafata de 1476 mp 3.950.878,29 lei Programul National de       Redresare       si Rezilienta, Componenta C5 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare –

Nr.    de         înregistrare contract: 129890/17.11.2022

Cod C5-B2.1.a-11

25 Construirea de locuinte pentru tineri, in Municipiul Beius, Judetul Bihor Construirea a 20 de locuinte pentru tineri, in Municipiul Beius, Judetul Bihor 8.600.148,89 lei Programul National de       Redresare       si Rezilienta, Componenta C10 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare –

 

Nr.    de         înregistrare contract: 138417/08.12.2022

Cod C10-I2-70

26

Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului  si  de

planificare urbana: –

Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului  si  de

planificare urbana: –

3.298.061,32 lei Programul National de       Redresare       si Rezilienta, Componenta C10 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare –

Nr.    de         înregistrare

contract: 131675/21.11.2022

 

 

  PUG, respective PUZ, in Municipiul Beius, judetul Bihor PUG, respective PUZ, in Municipiul Beius, judetul Bihor       Cod C10-I4-72
27 Reabilitare corp cladire internat Colegiul Tehnic Ioan Ciordas Beius Reabilitare corp cladire internat Colegiul Tehnic Ioan Ciordas Beius in suprafata de 3.025 mp 8.089.915,95 lei Programul National de       Redresare       si Reziliență, Componenta C5 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare –

Nr.    de         înregistrare contract: 129890/17.11.2022

 

Cod C5-B2.1.a-11

28

 

Realizarea

infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management urban în Municipiul Beiuș, județul Bihor

Implementarea de sisteme inteligente ale managementului urban in Municipiul Beius

(camere de monitorizare,senzori parcari, camere pentru detectare viteza, marcaje inteligente, panouri de informare electronice in statiile

de autobuze)

2.461.350,00 lei Programul National de       Redresare       si Reziliență, Componenta C10 Decembrie 2022-Iunie 2026

In implementare –

 

Cod C10-I1.2-360

29 Construire și dotare creșă în Municipiul Beiuș str. Târgul Mare, nr. 6 Consruirea unei creșe de tip mediu, după proiect standard 11.736.107,21 lei Programul National de       Redresare       si Reziliență, Componenta C15 – Educatie

Februarie 2023 –

2023

In implementare –

 

Cod C15-02-5

30

VELO  APUSENI  –

Amenajare trasee cicloturistice in Muntii Apuseni, pe zona Judetul Bihor, Cluj si Alba

Amenajarea de trasee cicloturistice Valoarea a se stabili in etapa depunerii Programul National de       Redresare       si Reziliență, Componenta C11 – Turism si Cultura 2023 – ???

In etapa de elaborare

cerere de finanțare

 

 

31 Construire baza sportiva de tip I – Francisc Matei Beius, str. Burgundia Mare, nr. 46 Amenajarea stadionului Municipal la standarde UEFA si a spatiului aferent acestuia 4.232.609,06 lei Compania Națională                       de Investiții

August 2022-

2023

In implementare
32 Construire Aquapark in Municipiul Beius Construirea unui centru balenar în Municipiul Beiuș la standarde moderne.

Valoarea finală a proiectului va rezulta în urma rundelor    de

clarificări                   ale autorității finanțatoare.

Aceștia                      vor determina valorile                finale din contractul de finanțare.

Programul Operațional Regional 2021-2027 Depunere în 2024

În     etapa       pregătirii documentațiilor premergătoare

elaborării cererii de finanțare

33

Reabilitarea

Muzeului Municipal

Aducerea Muzeului Municipal într-un stadiu conform și dotarea acestuia cu mobilier și tehnică modernă aferentă muzeelor de secol

21.

17.496.534,46 lei Programul Operațional Regional 2021-2027

Depus in 23.08.2023

Data incepere estimata 09.04.2024 –

29.11.2025

Precontractare
34 Modernizarea Pieței Agroalimentare din Municipiul Beiuș Construirea unei piețe moderne dotată corespunzător cu nevoile curente

22.693.614,62 lei

(valoarea poate avea modificari in urma evaluarii finale)

Programul Operațional Regional 2021-2027 Depus in 31.08.2023 In        evaluare          la finantator.
35

Îmbunătățirea

condițiilor                         de

transport pentru elevii din Județul Bihor prin furnizarea de              microbuze școlare electrice

Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Beiuș cu un microbuz electric pentru transportul elevilor care necesită astfel de servicii. Valoarea finală a proiectului va fi dată de valoarea din licitație pentru dotări.

PNRR       C15       –

Educație

Depunere în iunie 2023 Etapa                   pregătirii documentațiilor premergătoare cererii de finanțare
36 Digitalizarea Spitalului Municipal Digitalizarea interacțiunii cu terți: Prin terț se înțeleg 2.395.950,00 lei PNRR/2023/C7/I3.3 Depus in 24.08.2023 Evaluare la finantator

 

 

  “Episcop                  Nicolae Popovici” Beiuș

diferite entități cu care Instituția/Unitatea sanitară     intră                în contact:                     pacienți, societăți comerciale etc;

Digitalizarea fluxurilor                    interne

specifice                și

instituționale

(suport)                 /

digitalizarea proceselor;

-Pregătirea sistemului                    pentru interoperabilitate cu alte instituții/ unități sanitare      respectiv pentru integrare/consolidare și replicare date; Cursuri de formare pentru angajați

       
37 INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN MUNICIPIUL BEIUS JUDEȚUL BIHOR

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si cresterea independentei energetice la nivelul prin realizarea unor noi capacități de

producție de energie electrică si termica din surse regenerabile de tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu. Proiectul cuprinde:- investiții în

echipamente, utilaje,

2.665.404,70 lei Programul Operațional Regional 2021-2027 06.12.2023 In        evaluare          la finantator

 

 

   

dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale. În categoria utilizării surselor

de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice. Avand in vedere ca prin proiect va fi creata o noua capacitate e producere de energie din surse regenerabile. Dupa implementarea proiectului o mare parte din energia termica necesara la nivelul infrastructurii solicitantului va fi produsa local, utilizand surse regenerabile mai putin exploatate

si se vor reduce emisiile de gaze cu efect de sera

pe raza localitatii.

       

 

 

 

  • Prezenta listă cu proiecte se actualizează regulat și poate suferi modificări față de cele menționate mai

Varianta: Ianuarie 2024.