Minuta dezbatere publică PUZ Aquapark -26.01.2023

Minuta dezbatere publică PUZ Aquapark -26.01.2023

In conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2701 din 30 decembrie 2010, ordin pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primaria municipiului Beiuș a inițiat procedura de dezbatere publica a documentației in faza:
INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM IN MUNICIPIUL BEIUS PRIN DEZVOLTAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK, situat in municipiul Beiuș, extravilan, cad 105990, cad. 106512 si cad. 106510, județul Bihor, beneficiar Municipiul Beiuș.
Întâlnirea publica a avut loc in sala de ședințe din cadrul Primăriei municipiului Beiuș, str. P-ta. Samuil Vulcan, nr. 16 in data de 26.01.2023, ora 9.00.

La dezbaterea publica au fost prezenti:

– din cadrul Primăriei municipiului Beiuș
• Primar al municipiului Beiuș – Ec. Popa Gabriel Catalin
• Arhitect șef al primăriei municipiului Beiuș – Arh. Pantis Ionut Mircea
• Consilier urbanism – Herman Aurelia Stefania
• Consilier urbanism – Rusu loan Cristian
• Referent – Kovacs Zoltan

din partea Consiliului Local al municipiului Beiuș:

• Consilier local – d-nul Popa Emil
• Consilier local – d-nul Briscan Sorin

La ședință, d-nul arhitect șef, face prezentarea PUZ- ului in cauză si discuta împreună cu cei prezenti, aspecte legate de regimul de înălțime a construcțiilor si accesoriilor care var fi montate in incinta, a locurilor de parcare, respectiv amplasarea spațiului special amenajat pentru parcarea autoturismelor, plantarea a cat mai multi pomi si arbuști.

În urma discuțiilor purtate se propun următoarele:

• modificarea regimului de înălțime de la S/D+P+3E+M/Er (retragerea de la ultimul nivel va fi de minim un metru fata de fata principala), la regimul de înălțime S/D+P+6E+M/Er, distanta intre clădiri de minim H/2;
• modificarea H max. coama / eel mai inalt punct al clădirii din 24.00 m, in 35.00 m;
• propunere împrejmuire cu gard viu pe trei laturi ale parcelei ;
• propunere retragere gard in interior in partea de N-V la limita cu nr. cad. 103279, pentru posibilitatea unei eventuale amenajări a unei parcări exterioare:
• propunere plantare arbori in zona de parcare;

 

ARHITECT SEF
Arh. PANTIȘ IONUȚ MIRCEA

 

Minuta dezbatere publica PUZ Aquapark