Lista cu imobilele proprietate publica care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica aferent obiectivului de investiții „Strada Ady Endre” Beiuș