INVITATIE DE PARTICIPARE – ANUNT DE PUBLICITATE –  ACHIZITIE DIRECTA : Achiziție Servicii de consultanta pentru obținerea finanțării, management proiect -scriere proiect

INVITATIE DE PARTICIPARE

ANUNT DE PUBLICITATE   ACHIZITIE DIRECTA
ln temeiul prevederilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si art.43 din HG nr.395/2016 cu modificările si completările ulterioare;
Municipiul Beiuș, in calitate de autoritate contractanta, achiziționează:
Achiziție Servicii de consultanta pentru obținerea finanțării, management proiect -scriere proiect În cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027, Apel 713 Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele si obiectivele turistice
COD CPV: 72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (rev2)

Anunt de publicitate Servicii de consultanta , management proiect – scriere proiect

Caiet de sarcini Servicii de consultanta pentru obtinerea finantarii, management proiect – scriere proiect

Formulare + draft contract Servicii de consultanta management proiect – scriere proiect