INVITATIE DE PARTICIPARE- Achiziție Servicii de pază și ordine la obiectivele Municipiului Beiuș în atenția operatorilor economici interesați

INVITATIE DE PARTICIPARE
Servicii de pază și ordine la obiectivele Municipiului Beiuș
în atenția operatorilor economici interesați

PROCEDURĂ PROPRIE pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru ş ce privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii de paza și ordine și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Autoritatea contractantă își propune încheierea unui contract de prestări de servicii de pază și protecție cu agenți de pază, angajați ai unei societăți specializate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și H.G. nr.301 din I I aprilie 2012 pentru aprobarea nornelor metodologice și a documentelor din Legea 333/2003, conform specificațiilor de mai jos:
Număr de posturi Sediul Municipiului Beiuș : 1 post de 24 ore/zi,
Număr de posturi Halda gunoi Beiuș : 1 post de 16 ore/zi.
Este obligatoriu ca toate cerințele din documentația de atribuire atașata sa fie respectate, acestea fiind cerințe minimale.
Ofertele prezentate fără respectarea cerințelor din documentația de atribuire se vor încadra în categoria de oferte neconforme/ inacceptabile.

Documentatie achizitie servicii