Finalizarea implementării proiectului: “Administrație publică simplificată”, cod SIPOCA 1204/MySMIS2014+ 155163

Comunicat de presă
Data: Iulie 2023
Finalizarea implementării proiectului: „Administrație publică simplificată”
Titlul proiectului:
“Administrație publică simplificată”, cod SIPOCA 1204/MySMIS2014+ 155163
Beneficiar:
Municipiul Beiuș
Scop:
Scopul proiectului a fost concretizat prin implementarea de măsuri de simplificate pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, pentru competențele exclusive și partajate ale autorității locale.
Obiective specifice:
1. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate.
2. Implementarea unei Platforme IT în vederea digitalizării procedurilor interne de lucru în administrația publică locală și a proceselor de interacțiune cu cetățenii – serviciile publice online.
Rezultate realizate:
Rezultat de program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin:
1.Rezultat de proiect 1: Analiza proceselor și elaborarea specificațiilor Platformei IT
2.Rezultat de proiect 2: Platforma IT implementată
Grupul țintă al proiectului:
Beneficiari direcți:
– 50 de angajați ai primăriei si serviciilor subordonate
Beneficiari indirecți:
– peste 10.000 de locuitori ai Municipiului Beius si persoanele juridice care activează pe teritoriul municipiului

www.poca.ro
Indicatori prestabiliți de rezultat îndepliniți
5S20 – Autorități si instituții publice locale în care s-au implementat masurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național
Unitate de măsură
Valoare referință
Anul de referință
Valoare țintă
Nr.
0
2022
1
Nr.
1
2023
1
Indicatori prestabiliți de realizare îndepliniți
5S59 – Autorități si instituții publice locale sprijinite pentru introducerea masurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni
Unitate de măsură
Valoare țintă
Nr.
1
Link către platforma online pentru cetățeni:
http://portal.municipiulbeius.ro
Pentru aplicația mobilă vă rugăm să o descarcați din Magazinul Google Play pentru sistemul de operare Android sau din Apple Store pentru sistemul de operare iOS.
Dată de începere: 14.04.2022
Dată încheiere efectivă proiect:16.08.2023
Perioada de implementare: 16 luni
Valoarea totală a Proiectului: 1.873.866,70 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.836.389,37 lei
din care: FSE: 1.592.786,70 lei
Bugetul național: 243.602,67 lei
Cofinanțarea Beneficiarului: 37.477,33 lei
3
www.poca.ro
Date de contact:
MUNICIPIUL BEIUŞ
Adresa: Str. Piața Samuil Vulcan, nr. 14, Municipiul Beiuș, jud. Bihor
Manager de proiect: Beatrice Șerb
Telefon: 0259.321.935, Fax.: 0259.321.273,
Email: proiecte@municipiulbeius.ro
Website: www.municipiulbeius.ro

Comunicat de finalizare proiect pentru presa_final_v2

Link către platforma online pentru cetățeni:
http://portal.municipiulbeius.ro