“Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Beiuș, județul Bihor”

Municipiul Beiuș are în derulare proiectul intitulat “Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Beiuș, județul Bihor” în valoare de 8.721.608,44 lei. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență Componenta 15.

Prin acest proiect urmează să se doteze toate școlile și grădinițele din oraș cu cele mai noi și performante echipamente IT, materiale didactice și mobilier nou astfel încât mediul de învățământ din municipiu să devină unul atractiv, inovator și modern. Se vor dota și asigura cu echipamente corespunzătoare toate sălile de clasă, laboratoare, ateliere de practică, săli de sport și cabinete pishopedagogice astfel încât vom dezvolta semnificativ actul educațional din Beiuș în următorii ani.

În acest moment procedura de licitație este în desfășurare iar daca nu vor fi contestații sau alte impedimente imprevizibile acest proiect ar trebui să se finalizeze până la 31.12.2024.

Educația reprezintă un pol de dezvoltare al comunității noastre și o prioritate pentru administrația publică locală astfel încât prin multitudinea de proiecte accesate pentru reabilitare, modernizare și dotare a unităților de învățământ locale aflate în curs de execuție, dorim să contribuim pozitiv la realizarea, dezvoltarea și formarea fiecărui elev din Beiuș

Comunicat Dotari scoli C15