Dezbatere publică-Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată și a parcărilor de domiciliu/reședință din municipiul Beiuș.

AN U N Ț

 

         Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul:

 

Aducem la cunoștință persoanelor interesate că în data de 11.10.2023, orele 17,00, Primăria municipiului Beiuș va organiza o dezbatere publică în Sala Mare a Primăriei municipiului Beiuș, situată în municipiul Beiuș, Piața Samuil Vulcan, nr. 14, județul Bihor.

 

Ordinea de zi este următoarea:

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 183 din data de 21.07.2023 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată și a parcărilor de domiciliu/reședință din municipiul Beiuș.

 

 

Primăria municipiului Beiuș