DECIZIE ANULARE Referitor la Procedura proprie : “Servicii de pază şi ordine la obiectivele Municipiului Beius cod CPV:  79713000-5 Servicii de pază

DECIZIE ANULARE

Referitor la Procedura proprie : Servicii de pază şi ordine la obiectivele Municipiului Beius cod CPV:  79713000-5 Servicii de pază,

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile, publicata pe site-ul Municipiului Beius , www.municipiulbeius.ro

In temeiul art.212 alin 1 lit c din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se anuleaza procedura proprie privind achiziţia de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare  „Servicii de pază şi ordine la obiectivele Municipiului Beius”,initiata conform Invitatiei de participare publicata pe site-ul oficial al Municipiului Beius  datorită unor inadvertente de ordin tehnic , urmand a se relua printr-un  Anunț de  Pulicitate  SEAP .

 

 

Compartiment Achizitii Publice

Cotrau Mariana

DECIZIE ANULARE