Comunicat de presă-“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Piste de biciclete în municipiul Beiuș

Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Beiuș în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului cod C10-I1.4-155, intitulat “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Infrastructurii pentru biciclete în Municipiul Beiuș, județul Bihor”, depus în cadrul apelului de proiecte: PNRR/2022/C10/I1.4, runda 1 a Componentei 10 – Fondul Local din cadrul Programul Național de Redresare și Reziliență.
Obiectivul general al Municipiului Beiuș prin acest proiect reprezintă creșterea standardului de viață al cetățenilor, datorită faptului că devine un oraș mai conectat, mai competitiv și mai inteligent. Proiectul propus contribuie la atingerea acestui obiectiv prin sporirea conectivității locale, creșterea calității infrastructurii publice și prin acestea la creșterea standardului de viață.
Obiectivele acestui proiect, care vin în rezolvarea necesităților identificate sunt:
– Reducerea emisiilor de echivalent CO2 (gazelor cu efect de seră)
– Creșterea numărului de bicicliști prin crearea de piste de biciclete (coridor ciclistic)
– Amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere (semnalistică)
– Îmbunătățirea calității mediului natural prin eliminarea surselor de poluare care erau generate de autovehicule.
În Municipiul Beiuș, prin acest proiect, se vor realiza piste de biciclete în lungime totală de cca. 13 km pe următoarele străzi: Calea Bihorului, Lt. Col. Nicolae Cristescu, Română, Burgundia Mare, Burgundia Mică, Piața Samuil Vulcan, Pătăreasca Mare, Aleea Padișului, Republicii, Gheorghe Crișan, Traian, Traian Vuia, DJ 764, DC 234 și legătura DJ 764 cu str. Florilor.
Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul este asigurat în mod gratuit publicului!
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 13.036.451,42 lei cu TVA din care 10.955.001,19 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, iar 2.081.450,23 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.
Perioada de implementare: 40 de luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv perioada cuprinsă între Decembrie 2022 – Aprilie 2026
Contact:
Municipiul Beiuș, județul Bihor, P-ța Samuil Vulcan nr. 14, e-mail: proiecte@municipiulbeius.ro, tel: 0259.321.935
„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Comunicat de inceput proiect PNRR C10 – Piste biciclete_OK