Comunicat  de  presă- “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Comunicat  de  presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Traffic lights over urban intersection. Red light

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Beiuș în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului PNRR ITS/TIC – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) conform contractului de finanțare 144292/20,11,2022 semnat prin PNRR/2022/C10/I1.2 Runda1 din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul proiectului este Implementarea unui Sistem Inteligent de Management Urban și a subsistemelor dimensionate pe caracteristicile și nevoile specifice Municipiului Beiuș.

Sistemul Inteligent de Management Urban propus va fi unul modern, dotat cu un sistem de supraveghere asupra traficului rutier și cu mobilier urban inteligent, acestea fiind dedicate informării călătorilor, inclusiv adăposturi/stații ce vor deservi la îmbarcarea/debarcarea călătorilor.

Soluțiile tehnice propuse vor asigura un acces mai ușor al persoanelor la furnizorii locali de servicii, la locul de muncă sau la alte zone de interes, vor determina scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, reducerea poluării și a consumului de energie.

Implementarea unui sistem integrat și adaptiv de management al traficului rutier va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și va susține dezvoltarea viitoare a municipiului Beiuș.

Prin acest proiect este prevăzută și realizarea unui dispecerat unic prin intermediul unei platforme informatice ce va integra cele 2 subsisteme:

  • subsistem de control al traficului, monitorizare video a traficului, comunicații, gestionare și analiză inteligentă trafic urban;
  • subsistem mobilier urban inteligent, inclusiv semnalizatoare cu mesaje dinamice, panouri de informare a călătorilor.

Valoarea totală a proiectului este de 2.929.006,50 lei cu TVA din care 2.461.350,00  lei  reprezintă valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA), iar 467.656,50  lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare este de 40 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv perioada cuprinsă între Decembrie 2022 – Decembrie 2025.

Contact: Municipiul Beiuș, județul Bihor, P-ța Samuil Vulcan, nr.14, e-mail: proiecte@municipiulbeius.ro, tel.0259.321.935

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

comunicat de presă PNRR TIC