Compartimente

Compartimente

DIRECŢIA ECONOMICĂ

FĂRCUŢ NICOLETA – DIRECTOR EXECUTIV

Tel . int. 106/107

COMPARTIMENT BUGET-FINANTE- CONTABILITATE,BANCA DE DATE:

FLORUŢA MARIANA- REFERENT

ISPAS ALINA – CONSILIER

COCIU FLORICA – CONSILIER

BUDĂU MARIANA- CONSILIER

ACHIM LOREDANA – CONSILIER

Tel . int. 106/107

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE:

COTRĂU MARIANA- CONSILIER

ROMAN ECATERINA AMALIA-CONSILIER

BOGAN ALEXANDRA- CONSILIER

Tel. int 117

ȘEF SERVICIU VENITURI

DULUȘ CIPRIAN NICOLAE -ȘEF SERVICIU

COMPARTIMENT IMPUNERE PERSOANE FIZICE, IMPUNERE PERS. JURIDICE, CASIERIE

MARA ADRIANA – CONSILIER Tel. Int. 108

BELDEAN IGAŞ CORNELIA- CONSILIER  Tel.int.109

DULUȘ ECATERINA- CONSILIER

CLOP SAV DOREL – CONSILIER

COMPARTIMENT INSPECTIE FISCALA

CHIRA CAMELIA-CONSILIER

BURZ HENRIETA – CONSILIER

Tel . int.108

COMPARTIMENT ADM. ȘI EXPLOATARE DOM. PUBLIC ȘI PRIVAT

CODREAN DANIEL-CONSILIER

MONENCIU DANIELA -CONSILIER

Tel.int.117

COMPARTIMENT PARCĂRI

COTRĂU FLORIN -CONSILIER

FLORUȚA MARCEL -REFERENT

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM - ARHITECT SEF :

PANTIŞ IONUŢ MIRCEA- ARHITECT ȘEF  Tel . int.112

COMPARTIMENT URBANISM

BOLCAŞ FLORINA – CONSILIER Tel . int.112

RUSU IOAN CRISTIAN- CONSILIER Tel . int.112

HERMAN AURELIA STEFANIA – CONSILIER  Tel.int. 111

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE GIS

CERGHEȘ NICOLAE -CONSILIER

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

KRISTO DELIA – CONSILIER

BIROUL TEHNIC

CIOLOȘ IONUȚ -ȘEF BIROU

 

COMPARTIMENT INVESTITII SI AMENAJAREA TERITORIULUI

GAVRA OVIDIU – CONSILIER

LUPAȘ IONUȚ- CONSILIER

Tel.int 113

COMPARTIMENT TEHNIC

ORAȘ VASILE- CONSILIER

COMPARTIMENT JURIDIC

PETRUȘ SIMONA- CONSILIER JR.

DRINC BIANCA- CONSILIER JR.

BOLOCA ALIN- CONSILIER JR.

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

FRENȚIU ALEXANDRU – CONSILIER

COMPARTIMENT MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

FULIAȘ MONICA – CONSILIER

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE PROIECTE CU FINANȚATE INTERNAȚIONALĂ

ȘERB BEATRICE-CONSILIER

CLINTOC DANIEL – CONSILIER

COMPARTIMENT RESURSE UMANE-SALARIZARE

VESA ELENA- CONSILIER

CODREAN DANIELA -CONSILIER

COMPARTIMENT AUDIT

COROIU MARIOARA- AUDITOR

COMPARTIMENT REGISTRATURA SI RELATII CU PUBLICUL

PĂLCUŢ DORINA- CONSILIER

NICA ADINA-CONSILIER

Tel : +40 259 321 935 CENTRALA int.101

CABINET INFORMATICĂ ȘI MEDIA

KOVACS ZOLTAN -REFERENT

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL ROMI

ROSTAS DANIEL-INSPECTOR

COMPARTIMENT INFORMARE TURISTICĂ

DUMA FLORIAN -INSPECTOR

HASAN ROXANA – INSPECTOR

Adresa: Calea Bihorului CNIT

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

DAN ȘERBAN – CONSILIER PRIMAR

TODOR ZAMFIR- CONSILIER PRIMAR

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC

STANCIU VIRGIL-INSPECTOR

GHENDER ADRIAN – REFERENT

SZATMARI RUTH – ÎNGRIJITOR

BORZA LUCIAN – ȘOFER

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANTAL MARIA- DIRECTOR EXECUTIV

IVAN FLORENTINA -CONSILIER

COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

DUMA LAURA – MEDIC

SFERLE IOANA- MEDIC

BACOȘ DANIELA -ASISTENT MEDICAL

CABĂU RAMONA-ASISTENT MEDICAL

COSTE DANIELA-ASISTENT MEDICAL

DREANA MIRELA-ASISTENT MEDICAL

JURJIU ANCA-ASISTENT MEDICAL

PETCA ECATERINA-ASISTENT MEDICAL

SĂRAC-MIKLO ENIKO-ASISTENT MEDICAL

ȘERB EMILIA-ASISTENT MEDICAL

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

COSTEA DORINA -MEDIATOR SANITAR

MUZEUL MUNICIPAL

Adresa: P-ţa SAMUIL VULCAN Nr.

ȚOȚA CRISTIAN – MUZEOGRAF

GĂLĂȘEL ANGELA-DOCUMENTARIST

DAN MARIA- ÎNGRIJITOARE

Telefon: +40 259 322  247

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ

Adresa: INCINTA COLEGIULUI TEHNIC IOAN CIORDAȘ

NAPRODEAN DIANA- BIBLIOTECAR

CADAR LAVINIA -BIBLIOTECAR

SPCLEP- EVIDENŢA POPULAŢIEI

Adresa:Str. ANDREI ŞAGUNA

AVRMUȚ AURELIA- ȘEF SERVICIU

HORGE ELENA-CONSILIER

INDREI MONICA-CONSILIER

POPA RODICA-CONSILIER

UȘVAT FLORICA-CONSILIER

SABĂU CRISTINA- CONSILIER JR.

SĂLĂJAN CORNELIA-CONSILIER

Telefon: +40 259 321 993

POLIȚIA LOCALĂ

BURZ MARCEL-ȘEF BIROU

JAKAB GABRIEL-POLIȚIST LOCAL

FLOREA MĂDĂLIN-POLIȚIST LOCAL

ABRUDAN FLORIN-POLIȚIST LOCAL

 

COMPARTIMET CASA DE CULTURĂ

BANDA ANCA -REFERENT

BOȚA MIRELA -REFERENT

Administrație

Află mai multe informații