Comisii

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

H O T Ă R Â R A nr. 178 din 06.11.2020

privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii

Comisia I Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, servicii şi comerţ compusă din 5 consilieri locali, după cum urmează:

1. Balog Dragoş Gheorghe

2. Boc Dorin Adrian/ pozitie vacanta in urma demisiei

3. Boldi Cristian Mihai

4. Degău Alexandru

5. Popa Dorina

Comisia II Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură compusă din 5 consilieri locali, după cum urmează:

1. Balog Dragoş Gheorghe

2. Briscan Sorin Mihai

3. Iftimovici Sergiu Nicolae

4. Kovacs Nicoleta

5. Popa Adrian Ioan

Comisia III: Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement compusă din 5 consilieri locali, după cum urmează:

1. Babău Stela

2. Bugle Silviu Cristian

3. Dreana Mirela

4. Ştefănică Monica Cristina

5. Popa Emil

Comisia IV: Comisia pentru administraţie, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor compusă din 5 consilieri locali, după cum urmează:

1. Boldi Cristian Mihai

2. Bugle Silviu Cristian

3. Gavra Sandra Laura Viorela

4. Ojică Ioan

5. Popa Emil

Consiliul local

Află mai multe informații