Hotărâri de consiliu

Hotărârile Consiliului Local , sunt acte administrative de autoritate, cu următoarele trăsături:

– reprezintă principalul act juridic care intervine în activitatea autorităților publice,
– este o manifestare de voinţă unilaterală,
– actul administrativ este emis în temeiul şi pentru realizarea puterii publice,
– actul administrativ este obligatoriu pentru persoanele fizice şi juridice cărora li se
adresează, cât şi faţă de autoritate care l-a emis,
– actul administrativ este executoriu prin el însuşi, adică se execută din oficiu, fără a
mai fi necesar să intervină instanţele judecătoreşti,
– actul administrativ este emis pe baza legii şi pentru organizarea executării şi
executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative,
– actul administrativ are un regim specific.

Exemplu titlu articol

SEAP »

Exemplu titlu articol

Vezi detalii »

Exemplu titlu articol

Vezi detalii »

Exemplu titlu articol

SEAP »

Exemplu titlu articol

Vezi detalii »

Exemplu titlu articol

Vezi detalii »