Anunțuri publice

Pagina 1 din 5

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat prin Legea 544/2001 și Legea 52/2003. Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile autorității publice sau instituții publice.

ANUNT PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizeaza DEZBATERE PUBLICA in data de 13.12.2022, ora 9, la sediul Primariei municipiului Beius din strada P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, in vederea consultării publicului – etapa a II-a, cu privire la următoarea documentație: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU PARCELARE TEREN CU NR CAD 104376 IN 7 LOTURI

Vezi detalii »

Lista imobilelor ce fac obiectul exproprierii in vederea realizării obiectivului „Drum de legătura DJ 764J si infrastructură mediu de afaceri Beiuș”

Vezi detalii »

Proces verbal de afișare rezultatul etapei finale la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut

Vezi detalii »

  Proces verbal de afisare                                                                            Rezultatul etapei de susținere a interviului la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut

Vezi detalii »

 Proces verbal de afișare – Rezultatul etapei de susținere a probei scrise   la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

Vezi detalii »

ANUNT-PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE

Vezi detalii »

Anunt de participare-pentru acordarea de finantare nerambursabila din fonduri de la bugetul local al Municipiului Beius alocate pentru finantarea cultelor pentru anul 2022

Vezi detalii »

Regulament acordare sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult

Vezi detalii »

  Proces verbal de afișare   Rezultatul probei de selecție dosare  la concursul de promovare in grad imediat superior celui deținut

Vezi detalii »

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ Comunicat de presă final

Vezi detalii »

ANUNȚ- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICA in data de 10.11.2022, ora 9,  la  sediul Primăriei municipiului Beiuș din P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultări publicului – etapa a II-a, cu privire la următoarea documentație: ÎNTOCMIRE  PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DESFIINTARE CORP C3, CONSTRUIRE MAGAZIN SI SPALATORIE AUTO

Vezi detalii »

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ, 27.10.2022 Beiuș

Vezi detalii »