Anunțuri publice

Pagina 1 din 15

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat prin Legea 544/2001 și Legea 52/2003. Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile autorității publice sau instituții publice.

ANUNȚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 26.06.2024, ora 9.00, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din strada P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultării publicului – etapa a II-a cu privire la următoarea documentație: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI EXTINDEREA CONSTRUCȚIEI (C5) DIN FÂNAR – MAGAZIE ÎN HALĂ PRODUCȚIE (A1.5 CAD 106971 -C5 DIN CF 106971- Beiuș)

Vezi detalii »

CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE IN LUNA MAI – 2024

Vezi detalii »

Anunț Nr.11461 din 30.05.2024 – pentru concesionarea parcelelor din PSI Beiuș

Vezi detalii »

ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ ANUNȚĂ INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI EXTINDEREA CONSTRUCȚIEI (C5) DIN FÂNAR – MAGAZIE ÎN HALĂ PRODUCȚIE (A1.5 CAD 106971 -C5 DIN CF 106971- Beiuș)

Vezi detalii »

ANUNȚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 05.06.2024, ora 9.00, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din strada P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultării publicului – etapa a II-a cu privire la următoarea documentație: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI PENTRU CONSTRUIRE CĂMIN PENTRU BATRÂNI

Vezi detalii »

ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ ANUNȚĂ INTENȚIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI PENTRU CONSTRUIRE CĂMIN PENTRU BATRÂNI

Vezi detalii »

CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE IN LUNA APRILIE – 2024

Vezi detalii »

Anunț de presă- Întâlnire cu entitățile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanți ai societății civile, mediul de afaceri etc.) care doresc să susțină cu investiții complementare ulterioare proiectul “COMPLEX AGREMENT AQUAPARK” în data de 08.05..2024, ora 12:00 la Casa de Cultura Beiuș.

Vezi detalii »

ANUNȚĂ INTENȚIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI PENTRU CONSTRUIRE CĂMIN PENTRU BATRÂNI

Vezi detalii »

PROCEDURA privind participarea solicitanților la programul Rabla local

Vezi detalii »

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN ANUL 2024

Vezi detalii »

FIȘĂ DE PROIECT- COMPLEX AGREMENT AQUAPARK

Vezi detalii »