Beiuș

Din depresiunea Beiușului, municipiul Beiuș este cel mai mare oraș străbătut de Crișul Negru, adăpostește multe așezări dintre care cea mai importantă este orașul Beiuș. Beiușul este unul din cele mai vechi orașe ale județului. Este situat în sud-estul județului Bihor la 62 km de Oradea, la poalele Munților Apuseni în Crișana. Beiușul se află pe unul din principalele culoare de circulație rutieră și de dezvoltare la nivel județean, fiind străbătut de DN 76 care face parte din E 79.

Historia

Beiuşul şi ţara lui. Nu se poate vorbi despre Beiuş, fără a ţine seama de teritoriul denumit generic Ţara Beiuşului,  cu străveche rezonanţă istorică   ( pertinentia -districtum ), constituind o oază de dezvoltare atât economică, cât şi socio-culturală la scară, neexagerând,  milenară. Configurat pe Bazinul superior al Crişului Negru se individualizează atât prin configuraţia geografică, cât şi prin trăsăturile proprii, prin evoluţia istorică aparte. Peste dealuri  şi văi, înconjurat de brâul munţilor Apuseni, Ţara Beiuşului este o ţară aparte, unde aromele anotimpurilor ascund , ca un vin de soi, un iz de  istorie multiseculară, cultură, civilizaţie şi trăinicie pe aceste meleaguri.

Această individualitate a fost formată in decursul secolelor, prin coexistenţa paşnică şi multiculturalitatea locuitorilor ei, cu valenţe şi  merite recompensate prin atestarea oraşului în rang de civitas şi oppidium ( oraş liber şi târg), chiar prin ridicarea locuitorilor ei la rang de nobili. Aici, prezenţa atâtor culturi şi culte au interacţionat în mod prolific şi constructiv, iar mai târziu, mari ctitori  de aşezăminte  educaţionale au transformat acest civitas ascuns in văile munţilor , în lider de cultură naţională românească a Transilvaniei şi României.

Urme străvechi de locuire datează chiar  din paleolitic, iar in toată zona  Beiuşului,  au fost găsite şi  aşezări neolitice fortificate.Peisajul cu reale valenţe pitoreşti, măreţia Apusenilor, colinele dealurilor , apele Crişului Negru şi a afluenţilor săi, a făcut ca  districtul Beiuşului  să ajugă de timpuriu unul din cele mai importante  din Bihor, atât ca mărime, cât şi prin organizare.Vremurile tulburi ale primului mileniu nu au lăsat mărturii scrise asupra vieţii pe aceste ţinuturi. Ţinând cont de condiţiile existente pentru agricuitură şi păstorit, organizate în obşti săteşti,  cu jude ales  în fruntea lor, populaţia autohtonă (vlachi, blachi ) de la acea vreme îşi ducea liniştită existenţa. Migraţia popoarelor din primele secole nu au modificat în măsură semnificativă sistemul de organizare , iar influenţele mai puternice (bizantine, slavone),  au dus la adoptarea timpurie a ritului creştin de răsărit şi suprapunerea acestuia peste modul de viaţă ancestral. . In a doua jumătate a mileniului I, dezvoltarea social-economică, apariţia relaţiilor de producţie feudale au determinat apariţia primelor formaţiuni politico-administrative pe acest teritoriu, reprezentate de cnezate şi voievodate.

Află mai multe informații în documentarul ”Beiușul și țara lui”.

Cadru natural-geografic

Municipiul Beiuş este situat în nord-vestul ţării, regiunea Crişana,  sudul judeţului Bihor, în depresiunea omonimă, îmconjurat  la sud -vest de M-ţii Codru Moma , est -sud-est de M-ţii Bihorului şi nord-est de M-ţii Vlădeasa. Depresiunea are culoarul deschis pe valea Crişului Negru spre M-ţii Pădurea Craiului. Municipiul Beiuş este situat tangenţial pe Crişul Negru la sud-est, şi străbătut de Valea Nimăieştilor de la nord-est spre sud-vest, împărţind localitatea aproximativ în două părţi egale.

Beiuşul este situat pe DN 76 (culoarul european E79), la 60 de km de reşedinţa de judeţ, Oradea, şi la 70 de km in linie aeriană spre vest de graniţa cu Ungaria.

Beiuşul, pe o suprafaţă totală de 24,66 kmp are un singur sat aparţinător, Delani, situat la o distanţă de 2 km.

Populaţia municipiului , la rencensământul din 2011, era de 10.996 de locuitori, din care 83,7% români, 6,7% maghiari, 2,4% romi , 6,6% nedeclaraţi, restul fiind alte minorităţi.

Toată zona Beiuşului, depresiune şi munţi, are un climat temperat-continental, cu diferenţieri între depresiune şi munţi. Întreaga zonă se află sub influenţa maselor de aer vestice, mai umede şi mai calde, atlantice. Iarna mai influenţează şi mase de aer umede arctic-baltice iar vara mase de aer mai calde, afro-mediteraneene. Între depresiune şi munte există un schimb de aer prin intermediul brizelor montane de vale şi de culme.

Date sintetice Beiuș

Află mai multe informații generale despre Municiupiul Beiuș în documentul anexat.

Harta Municipiului Beiuș

Din depresiunea Beiușului, municipiul Beiuș este cel mai mare oraș străbătut de Crișul Negru, adăpostește multe așezări dintre care cea mai importantă este orașul Beiuș. Beiușul este unul din cele mai vechi orașe ale județului. Este situat în sud-estul județului Bihor la 62 km de Oradea, la poalele Munților Apuseni în Crișana. Beiușul se află pe unul din principalele culoare de circulație rutieră și de dezvoltare la nivel județean, fiind străbătut de DN 76 care face parte din E 79. Descoperă harta municipiului Beiuș!

Contact

Adresă
P-ța Samuil Vulcan nr. 14, 415200 Beiuș, județul Bihor

Telefon
+40 259 321 935

Email

contact@municipiulbeius.ro
primaria.beius@cjbihor.ro