Anunț semnare proiect de finanțare

UAT Municipiul Beiuș a semnat contractul de finanțare 131675/21.11.2022, pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, PUG respectiv PUZ, în Municipiul Beiuș jud Bihor” , apel de proiecte gestionat de MDLPA și finanțat prin fonduri europene prin PNRR.