ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

NR.9327/22.08.2022

ANUNT

PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

ANUNTA INTENTIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL SI CONSTRUIRE BIROURI ANEXE

 

Beneficiari – Gavris Florin si Gavris Ana

Amplasament: Municipiul Beius, str. Horea, extravilan, nr. cad. 101382 inscris in CF 101382

Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Directia de Amenajare a  Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel 0259/321935  int. 111.

Publicul este invitat sa consulte documentatia si sa transmita comentarii, observatii si propuneri  in perioada 22.08.2022 – 05.09.2022 , la sediul Primariei municipiului Beius din str. P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, intre orele 10-12 si pe site-ul primariei (primaria.beius@cjbihor.ro).

Raspunsul la observatiile si propunerile transmise vor fi puse la dispozitia publicului la sediul Primariei municipiului Beius si pe site-ul Primariei pana la data de 12.09.2022 .

 

Conform Legii 350/2001 orice cetatean sau agent economic care solicita prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun , autoritatea publica locala are dreptul ca prin certificatul de urbanism  sa conditioneze autorizarea investitiei  de aprobarea de catre autoritatea publica competenta  a unui plan urbanistic zonal , elaborat si finantat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de structura specializata condusa de arhitectul – sef, dupa caz conform competentei.