ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ ANUNȚĂ INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI EXTINDEREA CONSTRUCȚIEI (C5) DIN FÂNAR – MAGAZIE ÎN HALĂ PRODUCȚIE (A1.5 CAD 106971 -C5 DIN CF 106971- Beiuș)

NR. 5099/27.05.2024

ANUNȚ

PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ

ANUNȚĂ INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU

SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI EXTINDEREA CONSTRUCȚIEI (C5) DIN FÂNAR – MAGAZIE ÎN HALĂ PRODUCȚIE (A1.5

CAD 106971 -C5 DIN CF 106971- Beiuș)

Inițiator – DIVINGARDEN SRL
Amplasament: Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mare, nr. 60
Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism / Compartimentul Urbanism
– tel. 0259/321935 int. 111.
Publicul este invitat să consulte și să transmită comentarii, observații și propuneri în perioada 27.05.2024 – 10.06.2024, la sediul
Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, între orele 10-12 și pe site-ul instituției
(contact@municipiulbeius.ro).
Răspunsul la observațiile și propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș și pe site-
ul Primăriei până la data de 17.06.2024.
Conform Legii 350/2001 orice cetățean sau agent economic care solicită prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentațiilor de
urbanism aprobate pentru zona respectivă sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea
publică locală are dreptul ca prin certificatul de urbanism să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a
unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unul aviz prealabil de oportunitate
întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul -șef, după caz conform competenței.