ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE – PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUȘ ANUNȚĂ INTENȚIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE TEREN CU NR CAD 106592, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 15 DIN 21.06.2023

  1. 677/22.01.2024

 

ANUNȚ

PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUȘ

ANUNȚĂ INTENȚIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE TEREN CU NR CAD 106592, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 15 DIN 21.06.2023

 

Beneficiari – Buștea Garofița Angela, Cuc Ioan, Filip Mihai, Filip Voichița

Amplasament: Municipiul Beiuș, extravilan

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Direcția de Amenajare a  Teritoriului și Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel. 0259/321935  int. 111.

Publicul este invitat sa transmită comentarii, observații si propuneri  in perioada 22.01.2024 – 05.02.2024, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, între orele 10-12 și pe site-ul instituției (contact@municipiulbeius.ro).

Răspunsul la observațiile și propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș și pe site-ul Primăriei până la data de 12.02.2024.

Conform Legii 350/2001 orice cetatean sau agent economic care solicita prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca prin certificatul de urbanism sa conditioneze autorizarea investitiei de aprobarea de catre autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finantat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai in baza unul aviz prealabil de oportunitate intocmit de structura de specialitate condusa de arhitectul -șef, dupa caz conform competentei.