ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ ANUNȚĂ INTENȚIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI PENTRU CONSTRUIRE CĂMIN PENTRU BATRÂNI

  1. 5301/08.05.2024

 

ANUNȚ

 

PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ

ANUNȚĂ INTENȚIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU

ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI PENTRU CONSTRUIRE CĂMIN PENTRU BATRÂNI

 

Beneficiar – Asociația Casa Silvia Beiuș

Amplasament: Municipiul Beiuș, cad. 101717 și 101920

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Direcția de Amenajare a  Teritoriului și Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel. 0259/321935  int. 111.

Publicul este invitat să consulte și să transmită comentarii, observații și propuneri  în perioada 08.05.2024 – 21.05.2024, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, între orele 10-12 și pe site-ul instituției (contact@municipiulbeius.ro).

Răspunsul la observațiile și propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș și pe site-ul Primăriei până la data de 27.05.2024.

 

Conform Legii 350/2001 orice cetățean sau agent economic care solicită prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca prin certificatul de urbanism să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unul aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul -șef, după caz conform competenței.