ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUȘ ANUNȚĂ INTENȚIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT ȘI DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C3 ȘI C4

  1. 2273/28.02.2024

 

ANUNȚ

PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGĂTITOARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUȘ

ANUNȚĂ INTENȚIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT ȘI DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C3 ȘI C4

 

Beneficiar – Biserica Creștină Baptistă Maghiară Beiuș

Amplasament: Municipiul Beiuș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Direcția de Amenajare a  Teritoriului și Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel. 0259/321935  int. 111.

Publicul este invitat să transmită comentarii, observații si propuneri  în perioada 28.02.2024 – 12.03.2024, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, între orele 10-12 și pe site-ul instituției (contact@municipiulbeius.ro).

Răspunsul la observațiile și propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș și pe site-ul Primăriei până la data de 18.03.2024.

Conform Legii 350/2001 orice cetățean sau agent economic care solicită prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca prin certificatul de urbanism să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unul aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul -șef, după caz conform competenței.