ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I -ETAPA PREGATITOARE PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS ANUNTA INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT CU PARTER, GARAJ SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE

  1. 5327/12.05.2023

ANUNT

PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I -ETAPA PREGATITOARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

ANUNTA INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU

CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT CU PARTER, GARAJ SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE

 

Beneficiari –  Achim Iulius Calin si Achim Loredana Elena

Amplasament: Municipiul Beius, str. 1 Decembrie 1918, cad. 106659

 

Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Directia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel 0259/321935 int. 1 1 1

Publicul este invitat sa transmita comentarii, observatii si propuneri in perioada 12.05.2023-26.05.2023, la sediul Primariei municipiului Beius din str. P-ta Samuil Vulcan, nr.

Raspunsul la observatiile si propunerile transmise vor fi puse la dispozitia publicului la sediul Primariei municipiului Beius pana la data de 06.06.2023.

Conform Legii 350/2001 orice cetatean sau agent economic care solicita prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca prin certificatul de urbanism sa conditioneze autorizarea investitiei de aprobarea de catre autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finantat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai in baza unul aviz prealabil de oportunitate intocmit de structura de specialitate condusa de arhitectul -șef, dupa caz conform competentei.