ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE-DEZVOLTAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT  AQUAPARK

NR.14165/21.12.2022

 

ANUNT

PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

ANUNTA INTENTIA  DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM IN MUNICIPIUL BEIUS PRIN DEZVOLTAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT  AQUAPARK

 Beneficiar – Municipiul Beius

Amplasament: Municipiul Beius, extravilan, cad. 105990, cad 106512 si cad 106510

           Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Directia de Amenajare a  Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel 0259/321935  int. 111.

          Publicul este invitat sa consulte documentatia si sa transmita comentarii, observatii si propuneri  in perioada 21.12.2022 – 06.01.2023 , la sediul Primariei municipiului Beius din str. P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, intre orele 10-12 si pe site-ul primariei (primaria.beius@cjbihor.ro).

          Raspunsul la observatiile si propunerile transmise vor fi puse la dispozitia publicului la sediul Primariei municipiului Beius si pe site-ul Primariei pana la data de 13.01.2023 .