ANUNȚ Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de “REFACERE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BEIUȘ ȘI A LOCALITĂȚII COMPONENTE DELANI ETAPA III – Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

ANUNȚ

Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de

“REFACERE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BEIUȘ ȘI A LOCALITĂȚII COMPONENTE DELANI

ETAPA III – Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

 

Inițiator – Primăria municipiului Beiuș

         În conformitate cu prevederile Ordinului  2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a H.C.L. nr. 26 din 31.03.2011, privind aprobarea  Regulamentului  Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului,  conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile și completările ulterioare, vă informăm că a fost demarată procedura de informare și consultare a publicului etapa III- Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor – cu privire la documentația : “ REFACERE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BEIUȘ ȘI A LOCALITĂȚII COMPONENTE DELANI”, ințiator și beneficiar Primăria Municipiului BEIUȘ.

         Începând cu data de  14.02.2024   aveți posibilitatea să consultați propunerile preliminare ale documentației de refacere PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BEIUȘ ȘI A LOCALITĂȚII COMPONENTE DELANI  atât pe site-ul  Primăriei Municipiului Beiuș,  www.municipiulbeius.ro, cât și la sediul Primăriei Municipiului Beiuș, Compartimentul Urbanism, între orele 10.00 – 12.00.

        Pentru orice observații și sugestii vă puteți adresa în scris Primăriei Municipiului Beiuș (Compartimentul Urbanism) sau pe adresa de  e-mail  urbanism@municipiulbeius.ro  în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data anunțului.

       Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei municipiului Beiuș ( sala de ședință)  în data de 6.03.2024 ora 10.00- durata estimată a sedinței va fi între orele 10.00 – 12.00.      

RLU preliminar Beiuș

Reglementări Beiuș

3_6_2 Reglementări urbanistice propuse și UTR Delani