ANUNȚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 28.03.2024, ora 9.00, la sediul Primăriei municipiului Beiuș, Piața Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultării publicului – etapa a II-a cu privire la următoarea documentație: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT ȘI DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C3 ȘI C4

  1. 2824/ 14.03.2024

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 28.03.2024, ora 9.00, la sediul Primăriei municipiului Beiuș, Piața Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultării publicului – etapa a II-a cu privire la următoarea documentație:

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT ȘI DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C3 ȘI C4

 

 

Beneficiar – Biserica Creștină Baptistă Maghiară Beiuș

Amplasament: Municipiul Beiuș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7

 

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel. 0259/321935 int. 1 1 1

Publicul este invitat să transmită comentarii, observații și propuneri în perioada 14.03.2024-28.03.2024, la sediul Primăriei municipiului Beiuș, Compartimentul Urbanism între orele 10-12.

Răspunsul la observațiile și propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș până la data de 08.04.2024.

Conform Legii 350/2001 orice cetațean sau agent economic care solicită prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca prin certificatul de urbanism să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul -șef, după caz conform competenței.