ANUNȚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 26.06.2024, ora 9.00, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din strada P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultării publicului – etapa a II-a cu privire la următoarea documentație: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI EXTINDEREA CONSTRUCȚIEI (C5) DIN FÂNAR – MAGAZIE ÎN HALĂ PRODUCȚIE (A1.5 CAD 106971 -C5 DIN CF 106971- Beiuș)

  1. 6592/11.06.2024

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 26.06.2024, ora 9.00, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din strada

P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultării publicului – etapa a II-a cu privire la următoarea documentație:

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI EXTINDEREA CONSTRUCȚIEI (C5) DIN FÂNAR – MAGAZIE ÎN HALĂ PRODUCȚIE (A1.5 CAD 106971 -C5 DIN CF 106971- Beiuș)

Inițiator – DIVINGARDEN SRL

Amplasament: Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mare, nr. 60

     Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel. 0259/321935 int. 1 1 1 Publicul este invitat să consulte și să transmită comentarii, observații și propuneri  în perioada 11.06.2024-26.06.2024, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, între orele 10-12 și pe site-ul instituției (contact@municipiulbeius.ro).

     Răspunsul la observațiile și propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș până la data de 05.07.2024.

Conform Legii 350/2001 orice cetațean sau agent economic care solicită prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca prin certificatul de urbanism să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul -șef, după caz conform competenței.