ANUNȚ-PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizează DEZBATERE PUBLICĂ in data de 26.01.2023, ora 9.00,INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM IN MUNICIPIUL BEIUS PRIN DEZVOLTAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK,

NR. 215/11.01.2023

ANUNT

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizează DEZBATERE PUBLICA in data de 26.01.2023, ora 9, la sediul Primăriei
municipiului Beiuș din strada P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, in vederea consultării publicului – etapa a II-a, cu privire la următoarea

documentație:

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM IN MUNICIPIUL

BEIUS PRIN DEZVOLTAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK

Beneficiar – Municipiul Beiuș
Amplasament: Municipiul Beiuș, extravilan, cad. 105990, cad 106512 si cad 106510
Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Direcția de Amenajare a Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism –
tel 0259/321935 int. 111.
Publicul este invitat sa consulte documentația si sa transmită comentarii, observații si propuneri in perioada 11.01.2023-26.01.2023 , la
sediul Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, intre orele 10-12 si pe adresele de e-mail
( contact@municipiulbeius.ro sau primaria.beius@cjbihor.ro).
Răspunsul la observațiile si propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș si pe site-ul
Primăriei pana la data de 31.01.2023 .

RLU final

U01 Incadrare in zona

U02 Situatia existenta

U04 Retele edilitara

U03 Reglementari urbanistice

U05 Circulatia terenurilor