ANUNȚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 20.02.2024, ora 9, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din strada P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultării publicului – etapa a II-a cu privire la următoarea documentație: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE TEREN CU NR CAD 106592, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 15 DIN 21.06.2023

NR .1417/06.02.2024

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICĂ în data de 20.02.2024, ora 9, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din strada P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultării publicului – etapa a II-a cu privire la următoarea documentație:

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE TEREN CU NR CAD 106592, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 15 DIN 21.06.2023

 

 Beneficiari – Buștea Garofița Angela, Cuc Ioan, Filip Mihai, Filip Voichița

Amplasament: Municipiul Beiuș, extravilan, cad. 106592

 

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Direcția de Amenajare a Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel. 0259/321935 int. 1 1 1

Publicul este invitat să transmită comentarii, observații și propuneri în perioada 06.02.2024-20.02.2024, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ța Samuil Vulcan, nr.

Răspunsul la observațiile și propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș până la data de 29.02.2024.

Conform Legii 350/2001 orice cetațean sau agent economic care solicită prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca prin certificatul de urbanism să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul -șef, după caz conform competenței.