ANUNȚ- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUȘ organizează DEZBATERE PUBLICA in data de 10.11.2022, ora 9,  la  sediul Primăriei municipiului Beiuș din P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, în vederea consultări publicului – etapa a II-a, cu privire la următoarea documentație: ÎNTOCMIRE  PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DESFIINTARE CORP C3, CONSTRUIRE MAGAZIN SI SPALATORIE AUTO

  1. 12120/28.10.2022

ANUNT

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizează DEZBATERE PUBLICA in data de 10.11.2022, ora 9,  la  sediul Primăriei municipiului Beiuș din strada P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, in vederea consultări publicului – etapa a II-a, cu privire la următoarea documentație:

INTOCMIRE  PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DESFIINTARE CORP C3, CONSTRUIRE MAGAZIN SI SPALATORIE AUTO

 

Beneficiari – SC DESIRA IMPEX SRL

Amplasament: Municipiul Beiuș, str. Horea, nr. 22, CF/CAD 102912

 

Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Direcția de Amenajare a  Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel 0259/321935  int. 111.

Publicul este invitat sa consulte documentația si sa transmită comentarii, observații si propuneri  in perioada 28.10.2022-10.11.2022 , la sediul Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, intre orele 10-12 si pe site-ul primăriei (primaria.beius@cjbihor.ro).

Răspunsul la observațiile si propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș si pe site-ul Primăriei pana la data de 18.11.2022 .

 

Conform Legii 350/2001 orice cetățean sau agent economic care solicita prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de învestiții o impun , autoritatea publica locala are dreptul ca prin certificatul de urbanism  sa condiționeze autorizarea investiției  de aprobarea de către autoritatea publica competenta  a unui plan urbanistic zonal , elaborat si finanțat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializata condusa de arhitectul – șef, după caz conform competentei.