Anunț evaluare pentru aviz de mediu-Strategie Integrată de Dezvoltare Urbana a Municipiului Beiuș 2021-2030 (SIDU 2021-2030)

Municipiul Beiuș anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu  pentru planuri/programe, în vederea obținerii avizului de mediu pentru  Strategie Integrată de Dezvoltare Urbana a Municipiului Beiuș 2021-2030 (SIDU 2021-2030). Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr. 25/A, din data de 16.02.2023 , între orele 9-14. Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și sugestii, până la data 2.03.2023, la APM Bihor  Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A, e-mail: office@apmbh.anpm.ro în zilele de luni până vineri, între orele 9-14.